மனம் கொத்திப் பறவை – ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை…

Posted: August 7, 2013 in Uncategorized

படம்    : மனம் கொத்திப் பறவை
இசை    : டி. இமான்
பாடலாசிரியர்  : யுகபாரதி
பாடியவர்கள்  :  டி. இமான்
—-

ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை  
நெஞ்சு நெஞ்சு நெஞ்சுக்குள்ள  
ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை 
 
நில்… நில்… நில்… பேச  
கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சும் பிள்ள  
நில்… நில்… நில்… பேச
 
இருவிழி தந்தியடிக்குது என்ன நடக்குது தெரியலே  
இருதயம் கும்மியடிக்குது சொல்லி முடிக்கவும் முடியல  

ராவாகி போனாலே  
கண்ணுமுழி தூங்கலே  
பேசாம நீ போனா  
நெஞ்சுக் குழி தாங்கல  
உன்னால தன்னால சொக்குறேன்   சொக்குறேன் நான்  

ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை  
நெஞ்சு நெஞ்சு நெஞ்சுக்குள்ள  
ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை 
 
நில்… நில்… நில்… பேச  
கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சும் பிள்ள  
நில்… நில்… நில்… பேச

வானவில்லே தேவையில்லை  
நீயிருந்தா போதும் புள்ள  
சந்திரனும் நீயே சூரியனும் நீயே  
நந்தவனம் பூவெல்லாம் நீயே நீயே  
நட்சத்திர மீனெல்லாம் நீயே நீயே
  
எப்போதும் தீராத செல்வம் நீயே  
எங்கேயும் காணாத தெய்வம் நீயே
  
முன்னாடி பின்னாடி சொக்குறேன்   சொக்குறேன் நான்   

ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை  
நெஞ்சு நெஞ்சு நெஞ்சுக்குள்ள  
ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை 
 
நில்… நில்… நில்… பேச  
கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சும் பிள்ள  
நில்… நில்… நில்… பேச… பேச

நீ நடந்து போக கண்டா
பூமி பந்தே  நூறு துண்டா
சுத்திடுமே உன்னை  
வெச்சிடுமே கண்ணை 
 
வந்த வழி மாறாமா நீயும் போனா  
நிக்கிறனே ஆடாம கோயில் தூணா
  
எங்கே நீ நின்னாலும் எல்லைக்கோடு  
உன்னால பூ பூக்கும் பொட்டல் காடு
  
ஒட்டாரம் பண்ணாதே   
சொக்குறேன் சொக்குறேன் நான்?

ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை

ஜல்… ஜல்… ஜல் ஓசை

இருவிழி தந்தியடிக்குது என்ன நடக்குது தெரியலே  
இருதயம் கும்மியடிக்குது சொல்லி முடிக்கவும் முடியல  

ராவாகி போனாலே  
கண்ணுமுழி தூங்கலே  
பேசாம நீ போனா  
நெஞ்சுக் குழி தாங்கல  
உன்னால தன்னால சொக்குறேன்   சொக்குறேன் நான்  
             

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s