காதலில் சொதப்புவது எப்படி – தவறுகள் உணர்கிறோம்

Posted: March 26, 2012 in Uncategorized

படம்: காதலில் சொதப்புவது எப்படி
இசை: எஸ். தமன்
பாடலாசிரியர்: மதன் கார்கி
பாடியவர்கள்: எஸ். தமன்

கையை விட்டு கையை விட்டு நடுவே
கீழ் விழுந்து கீழ் விழுந்து கிடக்கும்
நீ கீரல்களை காயங்களை வருட
அது மீண்டும் கையில் வர துடிக்கும்

தவறுகள் உணர்கிறோம்
உணர்ந்ததை மறைக்கிறோம்
மமதைகள் இறந்திட
நாம் மறுபடி பிறந்திடுவோம்

ஒரே வலி இரு இதயத்தில் பிறக்குதே
ஒரே துளி..ஓ… இரு விழிகளில் சுரக்குதே
ஒரே மொழி..யே… நீ இழந்ததை அடைந்திட
அடைந்ததை எழுதிட உலகத்தில் உண்டு இங்கே.. யே…

கையை விட்டு கையை விட்டு நடுவே
கீழ் விழுந்து கீழ் விழுந்து கிடக்கும்
நீ கீரல்களை காயங்களை வருட
அது மீண்டும் கையில் வர துடிக்கும்

சுவர்களை எழுப்பினோம் நடுவினில்
தாண்டிச்செல்ல தானே இங்கு முயல்கிறோம்
உறவுகள் உடைந்திடும் எளிதிலே
மீண்டும் அதை கோர்க்கக்தானே முயல்கிறோம்

சில உரசலில் பொறி வரும்
சில உரசலில் மழை வரும்
நாம் உரசிய நொடிகளில் பரவிய வலிகளை
மறந்திட மறக்கிறோம்

ரப்ப ரப்ப ரப்ப ரப்ப ஏயே..ஏ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s