3 – நீ பார்த்த விழிகள்

Posted: March 23, 2012 in Uncategorized

படம்: 3
இசை: அருனித்
பாடலாசிரியர்: தனுஷ்
பாடியவர்கள்: ஸ்வேதா மேனன், விஜய் யேஸ்சுதாஸ்
=======

நீ பார்த்த விழிகள்
நீ பார்த்த நொடிகள்
ஹ்ம் கேட்டாலும் வருமா
கேட்காத வரமா

இது போதுமா இதில் அவசரமா
இன்னும் வேண்டுமா அதில் நிறைந்திடுமா
நான் பார்த்த நாள் நம் வசம் வருமா
உயிர் தாங்குமா என் விழிகளில் முதல் வலி

நிஜமடி பெண்ணே தொலைவினில் உன்னை
நிழவினில் கண்டேன் நடமாட
வலியடி பெண்ணே வரைமுறை இல்லை
வதைக்கிறாய் என்னை மெதுவாக

நீ பார்த்த விழிகள்
நீ பார்த்த நொடிகள்
ஹ்ம் கேட்டாலும் வருமா
கேக்காத வரமா
—-
நிழல் தரும்… இவள் பார்வை…
வழி எங்கும்… இனி தேவை…
உயிரே… உயிரே… உயிர் நீ தான் என்றால்…
உடனே… வருவாய்… உடல் சாகும் முன்னால்…
அனலின்றி… குளிர் வீசும்… இது எந்தன்… சிறை வாசம்
இதில் நீ மட்டும் வேண்டும்… பெண்ணே…
—-
நிஜமடி பெண்ணே தொலைவினில் உன்னை
நிழவினில் கண்டேன் நடமாட
வலியடி பெண்ணே வரைமுறை இல்லை
வதைக்கிறாய் என்னை மெதுவாக

நீ பார்த்த விழிகள்
நீ பார்த்த நொடிகள்
ஹ்ம் கேட்டாலும் வருமா
கேட்காத வரமா
இது போதுமா… இதில் அவசரமா…
இன்னும் வேண்டுமா… அதில் நிறைந்திடுமா…
நான் பார்த்த நாள்… நம் வசம் வருமா…
உயிர் தாங்குமா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s