போராளி – யார் இவன்… யார் இவன்… ( ஆண் )

Posted: March 23, 2012 in Uncategorized

படம்: போராளி
இசை: சுந்தர் சி. பாபு
பாடலாசிரியர்: கபிலன்
பாடியவர்கள்: சங்கர் மகாதேவன்

—-
யார் இவன்… யார் இவன்…
யார் இவனோ…

யார் இவன்… யார் இவன்…
யார் இவனோ…

யார் இவன்… யார் இவனோ…
அன்புக்கு முகவரி… தருபவனோ…

மனதை யாருமே சாவிய போட்டு
பூட்டிட முடியாதே…
ஒற்றை பார்வையில் உள்ளம் திறக்குமே
தடுத்திட முடியாதே…
காதல் என்பது விதையை போன்றது
புதைத்திட முடியாதே..
மனதை மோதியே மெள்ள முளைக்குமே
உனக்கது தெரியாதே…

யார் இவனோ……
—-
உன் விழி ஈரம்
உன் மன பாரம்
எல்லாம் அறிந்தானா…
இதற்கென தானோ பூமியில் அவனை
இறைவன் படைத்தானா…
புயலுக்கு நடுவில் பூக்கள் பூப்பதை
உணர்ந்திட சொன்னானா…
உனக்கொரு உண்மை
சொல்வேன் கண்ணே
நீயே அவன்தானா…
சதா… ஹெய்….

யார் இவன் யார் இவன் யார் இவனோ…
உனை வென்று உன்னை மீட்கும்
போர் இவனோ…
பெண்ணே உன் வாழ்க்கையின் வேர் இவனோ..
உன் பேரில் பின்னால் வரும் பேர் இவனோ…
—–
உடைத்திடு இனி விதியெனும் சொல்லை…
உனக்கு இனி அந்த வானம் எல்லை..
உலகினில் உனை வெல்ல யாரும் இல்லை
வாடா வாடா…
உழைப்பவன் விழி உறங்குவதில்லை
துணிந்தவன் வழி இறங்குவதில்லை
வேர்வையில் வரும் வெற்றிக்கு
இங்கே அளவில்லை
வாடா…
பருந்தை போல தினம் மேலேறு..
புலியை போல தினம் நீ சீறு…
உனது பேரை சொல்லும் வரலாறு…
முன்னேறு…

தடையை பார்ப்பதில்லை காட்டாறு
இடையில் எங்கும் அது நிற்காது…
முடிவு உனக்கு இனி கிடையாது
நடை போடு….
—-
(யார் இவன் யார் இவன் யார் இவனோ)
அணை தாண்டி தாவி வரும் நீர் இவனோ….
(யார் இவன் யார் இவன் யார் இவனோ..)
யாரோடும் மோதி பார்க்கும் வேல் இவனோ…
(யார் இவன் யார் இவன் யார் இவனோ..)
தீமைக்கும் நன்மை செய்யும் நல்லவனோ…

உன் திசை வீசும் காற்றினை
யாரும் திருப்பிட முடியாதே..
(முடியாதே…)
விசை உள்ள பந்து மேலே எழுமே
அழுத்திட முடியாதே..
(முடியாதே…)
தசையினில் உனக்கு தேடல் இருந்தால்
தோல்விகள் கிடையாதே…
(கிடையாதே…)
தக தக தகவென எரிவாய் நண்பா
அனைத்திட முடியாதே…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s