வேங்கை – .காலங்காத்தால மறைஞ்சிருக்கும்

Posted: October 29, 2011 in Uncategorized

படம்: வேங்கை
இசை: தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
பாடலாசிரியர்: விவேகா
பாடியவர்கள்: கார்த்திக்
===
ஹேய்…காலங்காத்தால மறைஞ்சிருக்கும் வெண்ணிலாப் போல
என்னப் பார்த்தாலே ஒழிஞ்சிக்கிறியே கண்ணே

ஹேய்…காலங்காத்தால மறைஞ்சிருக்கும் வெண்ணிலாப் போல
என்னப் பார்த்தாலே ஒழிஞ்சிக்கிறியே பெண்ணே
பொழுது சாஞ்சாலே தலை குவியும் தாமரைப் போல
என்னப் பார்த்தாலே வெட்கப்படுறியே கண்ணே

உன்னை நான் பார்த்தேன் நான் ரசித்தேன்
நான் திண்டாடினேன்
உன்னை நான் தொடர்ந்தேன் நான் உணர்ந்தேன்
நான் காதல் கொண்டேன்

என் வாழ்க்கையின் வாசலே நீயே தானடி
ஓஹோ… ஹோ

காலங்காத்தால மறைஞ்சிருக்கும் வெண்ணிலாப் போல
என்னப் பார்த்தாலே ஒழிஞ்சிக்கிறியே பெண்ணே
பொழுது சாஞ்சாலே தலை குவியும் தாமரைப் போல
என்னப் பார்த்தாலே வெட்கப்படுறியே கண்ணே
===
உதட்டை சுழித்து சிரிக்கும் பொழுது
உயிரில் வெடி வைக்கிறாய்
ஒவ்வொரு வார்த்தை முடியும் பொழுதும்
எதற்கு பொடி வைக்கிறாய்

கொலு பொம்மைப் போல் இருக்கிறாய்….. நீ!
கொடி முல்லைப் போல் நடக்கிறாய்
அடிக்கடி நகம் கடிக்கிறாய்
என்னை மயக்கி மாயம் செய்தாய்

நான் ராத்திரி பார்த்திடும் வானவில்
ஓஹோ…ஹோ..
====
காலங்காத்தால மறைஞ்சிருக்கும் வெண்ணிலாப் போல
என்னப் பார்த்தாலே ஒழிஞ்சிக்கிறியே பெண்ணே
பொழுது சாஞ்சாலே தலை குவியும் தாமரைப் போல
என்னப் பார்த்தாலே வெட்கப்படுறியே கண்ணே
====
பழசை மறைக்க நெனைக்கும் உனக்கு
நடிக்க வரவில்லையே
உருவம் மறந்து புருவம் விரிய
சிறுவன் நானில்லையே……

எதற்கு நீ என்னை தவிர்க்கிறாய்
என் எதிரிலே முகம் சிவக்கிறாய்
அகமெல்லாம் பொய் பூசியே
என்னை அருகில் சேர்க்க மறத்தாய்

என் ஆவியை தாங்கிடும் தீயே நீயடி
ஓஹோ….ஹோ….
=====
காலங்காத்தால மறைஞ்சிருக்கும் வெண்ணிலாப் போல
என்னப் பார்த்தாலே ஒழிஞ்சிக்கிறியே பெண்ணே
பொழுது சாஞ்சாலே தலை குவியும் தாமரைப் போல
என்னப் பார்த்தாலே வெட்கப்படுறியே கண்ணே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s