வேங்கை – என்ன சொல்லப்போற

Posted: October 29, 2011 in Uncategorized

படம்: வேங்கை
இசை: தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
பாடலாசிரியர்: ஹரி
பாடியவர்கள்: தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
===
உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே
மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
நீயாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே
நீ கொல்லாதே ஓஹோ ஹோ கொல்லாதே

என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

காத்திருப்பேன் காத்திருப்பேன் ஆறு மாசந்தான்
கண் முழிச்சிப் படுத்திருந்தேன் மூனு மாசந்தான்
என்னம்மோ நடக்குது இதயம் வலிக்கிது
மனசுத்தவிக்கிது உன்னோடைய வார்த்தைக்காக

என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே கிள்ளாதே
மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
நீயாக இவன் மனசக்கொல்லாதே நீ கொல்லாதே
=====
ம்… சின்னப்புள்ள நேசமிது
பச்சப்புள்ள பாசமிது
எம்மனசுத்தாக்கியது உன்னால உன்னால

ம்…. ஜாதி மதம் பார்க்கலையே
சம்மதத்தக் கேட்கலையே
காதலுன்னு ஆயிருச்சித்தன்னாலே

நெசமா நெசமா நெஞ்சிக்குள்ள நானழுதேன்
உன்னோடைய வார்த்தைக்காக
=====
என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே….. கிள்ளாதே
மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
நீயாக இவன் மனசக்கொல்லாதே நீ கொல்லாதே
=====
ஹோ வெட்டறுவா தூக்கிக்கிட்டு
வெட்டிப்பையன் போலிருந்தேன்
வெட்கப்பட்டு நான் நடந்தேன் உன்னாலே உன்னாலே

கட்டக்கம்பித்தூக்கிக்கிட்டு
கண்டபடி நான் திரிஞ்சேன்
கட்டுப்பட்டு நான் நடந்தேன் பின்னால உன் பின்னால

புதுசா.. புதுசா.. மாறிருக்கேன் தேறிருக்கேன்
உன்னோடையப் பார்வையாலே
====
என்ன சொல்லப்போற என்ன சொல்லப்போற
எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே….. கிள்ளாதே
மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
நீயாக இவன் மனசக்கொல்லாதே நீ கொல்லாதே

=====
Advertisements
Comments
 1. thilipan@04 says:

  படம்: வேங்கை
  இசை: தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
  பாடலாசிரியர்: ஹரி
  பாடியவர்கள்: தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
  ===
  உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
  வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே
  மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
  நீயாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே
  நீ கொல்லாதே ஓஹோ ஹோ கொல்லாதே

  என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
  எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

  என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
  எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

  காத்திருப்பேன் காத்திருப்பேன் ஆறு மாசந்தான்
  கண் முழிச்சிப் படுத்திருந்தேன் மூனு மாசந்தான்
  என்னம்மோ நடக்குது இதயம் வலிக்கிது
  மனசுத்தவிக்கிது உன்னோடைய வார்த்தைக்காக

  என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
  எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

  உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
  வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே கிள்ளாதே
  மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
  நீயாக இவன் மனசக்கொல்லாதே நீ கொல்லாதே
  =====
  ம்… சின்னப்புள்ள நேசமிது
  பச்சப்புள்ள பாசமிது
  எம்மனசுத்தாக்கியது உன்னால உன்னால

  ம்…. ஜாதி மதம் பார்க்கலையே
  சம்மதத்தக் கேட்கலையே
  காதலுன்னு ஆயிருச்சித்தன்னாலே

  நெசமா நெசமா நெஞ்சிக்குள்ள நானழுதேன்
  உன்னோடைய வார்த்தைக்காக
  =====
  என்ன சொல்லப்போற நீ என்ன சொல்லப்போற
  எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

  உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
  வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே….. கிள்ளாதே
  மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
  நீயாக இவன் மனசக்கொல்லாதே நீ கொல்லாதே
  =====
  ஹோ வெட்டறுவா தூக்கிக்கிட்டு
  வெட்டிப்பையன் போலிருந்தேன்
  வெட்கப்பட்டு நான் நடந்தேன் உன்னாலே உன்னாலே

  கட்டக்கம்பித்தூக்கிக்கிட்டு
  கண்டபடி நான் திரிஞ்சேன்
  கட்டுப்பட்டு நான் நடந்தேன் பின்னால உன் பின்னால

  புதுசா.. புதுசா.. மாறிருக்கேன் தேறிருக்கேன்
  உன்னோடையப் பார்வையாலே
  ====
  என்ன சொல்லப்போற என்ன சொல்லப்போற
  எப்ப சொல்லப்போற நீ எப்போ சொல்லப்போற

  உன்ன மட்டும் நெஞ்சிக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இந்தப்புள்ள
  வீணாக இவன் மனசக்கிள்ளாதே….. கிள்ளாதே
  மூனு மாசம் ஆறு மாசம் காத்திருக்கும் பயப்புள்ள
  நீயாக இவன் மனசக்கொல்லாதே நீ கொல்லாதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s