வெடி – என்ன ஆச்சு எனக்கு என்ன ஆச்சு

Posted: October 29, 2011 in Uncategorized

படம்: வெடி
இசை: விஜய் ஆண்டனி
பாடலசிரியர்: தாமரை
பாடியவர்கள்: விஜய் யேசுதாஸ், ஜானகி ஐயர்
====

என்ன ஆச்சு எனக்கு என்ன ஆச்சு
எங்குமே உன் முகம் பார்க்கிறேன்..
என்ன ஆச்சு எனக்கு என்ன ஆச்சு
மௌனத்தில் உன் குரல் கேட்கிறேன்..
என் வானிலே வென்னிலா உன் முகம்
வாராமலே பேசுதே என்னிடம்
இது காதலா காதலா?

என்ன ஆச்சு எனக்கு என்ன ஆச்சு
எங்குமே உன் முகம் பார்க்கிறேன்..
====
ராத்திரிகள் நீளம் ரதி தேவி மதன் கோலம்
கனவாக தினம் தோறும் வர கண்டேனே….

சாலைகளின் ஓரம் நிழல் தேடும் வெயில் நேரம்
தொட பார்க்கும் சிறு காற்றாய் உன்னை கண்டேனே..

புதை மண்ணிலே காலை வைத்தேன்..
நக கண்ணிலே ஊசி தைத்தேன்…

படும் வேதனை சொல்லும் காதலை..
===
என்ன ஆச்சு எனக்கு என்ன ஆச்சு

எங்குமே உன் முகம் பார்க்கிறேன்..
===
வீடுவரை சென்றேன்.. படி ஏறவில்லை நின்றேன்
என்னை தேடி வருவாயோ என பார்த்தேனே..

பாடம் படிக்காமல், உயிர் தோழி பிடிக்காமல்..
நகராத கடிகாரம் அதை பார்தேனே..

நிலா ஆண்டுகள் நூறு வேண்டும்..
இதே போலவே வாழ வேண்டும்..

உடல் என்னிடம்.. உயிர் உன்னிடம்..
===
என்ன ஆச்சு எனக்கு என்ன ஆச்சு
எங்குமே உன் முகம் பார்க்கிறேன்..

என்ன ஆச்சு எனக்கு என்ன ஆச்சு
மௌனத்தில் உன் குரல் கேட்கிறேன்..

என் வானிலே வென்னிலா உன் முகம்
வாராமலே பேசுதே என்னிடம்

இது காதலா காதலா?

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s