வாகை சூட வா – போறானே ..போறானே .. போறானே ..

Posted: October 29, 2011 in Uncategorized

படம்: வாகை சூட வா
இசை: ஜிப்ரான்.எம்
பாடலசிரியர்: கார்திக் நேதா
பாடியவர்கள்: ரஞ்சித், நேஹா பஷின்
====
போறானே போறானே …

போறானே போறானே காத்தோட தூத்தல போல
போறானே போறானே போவாம தான் போறானே

போறானே போறானே காத்தோட தூத்தல போல
போறானே போறானே போவாம தான் போறானே

அழகாய் நீ நெரஞ்ச
அடடா பொந்துக்குள் புவியப் போல

போறாளே போறாளே காத்தோட தூத்தல போல
போறாளே போறாளே போவாம தான் போறாளே

போறாளே போறாளே காத்தோட தூத்தல போல
போறாளே போறாளே போவாம தான் போறாளே
====
பருவம்…தொடங்கி… ஆசவைச்சேன்….
இல்லாத…சாமிக்கும் பூசவைச்சேன்…

மழையில், நனஞ்ச காத்த போல,
மனச நீயும் நனச்சுபுட்ட

ஈரகுலாய கொஞ்சம் இரவல்தாயா
உன்ன மனச கொஞ்சம் புன்னையவா
ஏர இரங்க பார்க்கும் ரோசக்கார
டீ தூளு வாசம் கொண்ட மோசக்கார

அட நெல்லங்குருவி ஒன்னு மனச மனச
சிறு கன்னங்குழியிலே பதுக்கிருச்சே
சின்ன சின்ன கொரதி பொன்னு கண்ணு முழியதான்
ஈசங்காய ஆஞ்சிருச்சே …
====
போறானே போறானே காத்தோட தூத்தல போல
போறானே போறானே போவாம தான் போறானே

போறானே போறானே காத்தோட தூத்தல போல
போறானே போறானே போவாம தான் போறானே
====
கென்னது நெலவா நானிருந்தேன்,
கல்ல எரிஞ்சு கொழப்பிபுட்ட

உன்ன பார்த்து பேசயில
ரெண்டாம் முறையா குத்த வச்சேன்

மூக்கான கவுரபோல உன்னெனப்பு
சீம்பாலு வாசம் போல உன் சிரிப்பு

அடகாக்கும் கோழி போல என் தவிப்பு
பொசுக்கின்னு பூத்திரிக்கே என் பொளப்பு

அட மஞ்ச கெலங்கே உன்ன நெனச்சி நெனச்சி தினம்
மனசுகுள்ள வச்சி பூட்டிகிட்டேன்
உன் பிஞ்சு விரல் பதிச்ச மண்ண எடுத்து நான்
காயத்துக்கு பூசிக்கிட்டேன்
===
போறாளே.. போறாளே.. போறாளே..
போவாமதான் போறாளே.

அழகாய் நீ நெரஞ்ச
அடடா பொந்துக்குள் புவியப் பொல ..

போறானே போறானே காத்தோட தூத்தல போல
போறானே போறானே போவாம தான் போறானே

போறானே போறானே காத்தோட தூத்தல போல
போறானே போறானே போவாம தான் போறானே

போறானே ..போறானே ..போறானே ..

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s