எங்கேயும் எப்போதும் – உன் பேரே தெரியாது.. உன்னை கூப்பிட முடியாது..

Posted: October 29, 2011 in Uncategorized

படம்: எங்கேயும் எப்போதும்
இசை: சத்யா.சி
பாடலசிரியர்: நா.முத்துக்குமார்
பாடியவர்கள்: மது ஸ்ரீ
====
உன் பேரே தெரியாது.. உன்னை கூப்பிட முடியாது..
நான் உனக்கோர் பேர் வைத்தேன்.. உனக்கே தெரியாது..

அந்த பேரை அறியாது.. அட யாரும் இங்கேது..
அதை ஒருமுறை சொன்னாலே.. தூக்கம் வாராது..

அட தினம்தோறும் அதை சொல்லி உன்னை கொஞ்சுவேன்..
நான் அடங்காத அன்பாலே உன்னை மிஞ்சுவேன்..
====
சூடான பேரும் அதுதான்..
சொன்னவுடன் உதடுகள் கொதிக்கும்..
சூரியனை நீயும் நினைத்தால்…. அது இல்லையே..

ஜில்லென்ற பேரும் அதுதான்..
கேட்டவுடன் நெஞ்சம் குளிரும்..
நதியென்று நீயும் நினைத்தால்…. அது இல்லையே..

சிலிர்க்க வைக்கும்…. தெய்வமில்லை,
மிளர வைக்கும்…. மிருகமில்லை..

ஒளிவட்டம் தெரிந்தாலும்
அது பட்டப்பேரில்லை..

என் பேரின் பின்னால் வரும் பேர் நான் சொல்லவா..?
====
பெரிதான பேரும் அதுதான்..
சொல்ல சொல்ல மூச்சே வாங்கும்..
எத்தனை எழுத்துக்கள் என்றால்…. விடையில்லையே..

சிறிதான பேரும் அதுதான்…..
சட்டென்று முடிந்ததே போகும்…
எப்படி சொல்வேன் நானும்….மொழி இல்லையே..

சொல்லிவிட்டால்… உதடும் ஓட்டும்..
எழுதிவிட்டால்… தேனும் சொட்டும்….

அது சுத்த தமிழ் பெயர்தான்….
அயல் வார்த்தை அதில் இல்லை….

என் பேரின் பின்னால் வரும் பேர் நான் சொல்லவா..?
====
உன் பேரே தெரியாது.. உன்னை கூப்பிட முடியாது..
நான் உனக்கோர் பேர் வைத்தேன்.. உனக்கே தெரியாது..

அட தினம்தோறும் அதை சொல்லி உன்னை கொஞ்சுவேன்..
நான் அடங்காத அன்பாலே உன்னை மிஞ்சுவேன்..

=====
Advertisements
Comments
  1. bhuvana says:

    Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very Very ………………..Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice ………………………………………………………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s