அரவான் – நிலா நிலா நிலா நிலா…

Posted: October 29, 2011 in Uncategorized

படம்: அரவான்
இசை: கார்த்திக்
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துக்குமார்
பாடியவர்கள்: விஜய் பிரகாஷ்…. ஹரிணி
====

நிலா நிலா நிலா நிலா..
நிலா நிலா நிலா நிலா..
நிலா நிலா நிலா நிலா..

நிலா நிலா போகுதே…. நில்லாமல் போகுதே
உலா உலா போகுதே…. ஊர்வலமா போகுதே
காடு மலை மேடு எல்லாம் மறஞ்சி மறஞ்சி போகுதே

நிலா நிலா போகுதே…. நில்லாமல் போகுதே
உலா உலா போகுதே…. ஊர்வலமா போகுதே
காடு மலை மேடு எல்லாம் மறஞ்சி மறஞ்சி போகுதே

இன்ப நிலா போகுதே…. இடம் மறந்து போகுதே
மணல் விரிந்து போகுதே…. மயக்கி மயக்கி போகுதே
வான் நிலவ நான் தழுவ…. தேன் நிலவா மாறுதே

நிலா நிலா நிலா நிலா..
நிலா நிலா நிலா நிலா..

நிலா நிலா போகுதே…. நில்லாமல் போகுதே
காடு மலை மேடு எல்லாம் மறஞ்சி மறஞ்சி போகுதே
====
மாலை வேலையில் பூக்கும் பூவையே
மனதில் பொக்கிஷத்தை வைக்கும் பேழையே

மௌன பூட்டினை திறக்கும் சாவியை
கனவை உருட்டி விடும் கள்ள சோழியே

மஞ்சம் வந்த மதியே.. ஹே..
மஞ்சம் வந்த மதியே…. என் உயிரின் விதியே

விரகத்தை பூட்டும் விழிகளின் சதியே

சிறகுள்ள சிலையே…. சிற்றின்ப நதியே..
===
நிலா நிலா மோக நிலா..
மஞ்சள் நிலா போகுதே.. மோக நிலா போகுதே..
காடு மலை மேடு எல்லாம் மறஞ்சி மறஞ்சி போகுதே
====
மூன்று ஜாமமும்… மயங்கும் வேளையில்…
மருகி மருகி நிலா என்ன பேசுதோ..

காதல் கண்ணிலே.. வெட்கம் நெஞ்சிலே..
இருந்தும் பார்வையிலே ஜாடை பேசுதோ..

மங்கை உடல் நிலாவா?… ஆ…
மங்கை உடல் நிலாவாய் மௌனத்தில் தேய

பொங்கி வரும் ஒலியாய்…. நுங்கு மழை பாய..

முழு மதியோ காய…. மூச்சு குழல் தீய..
===
நிலா நிலா போகுதே…. நில்லாமல் போகுதே

உலா உலா போகுதே…. ஊர்வலமா போகுதே

காடு மலை மேடு எல்லாம் மறஞ்சி மறஞ்சி போகுதே

இன்ப நிலா போகுதே…. இடம் மறந்து போகுதே
மணல் விரிந்து போகுதே…. மயக்கி மயக்கி போகுதே
வான் நிலவ நான் தழுவ…. தேன் நிலவா மாறுதே

நிலா நிலா நிலா நிலா..
நிலா நிலா நிலா நிலா..

=====
Advertisements
Comments
  1. rohini says:

    thnks 4 sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s