தென்மேற்குப் பருவகாற்று – கள்ளி காட்டில் பொறந்த

Posted: July 12, 2011 in Uncategorized

படம் : தென்மேற்குப் பருவகாற்று
இசை : ரஹ்நந்தன்
பாடியவர்கள் : விஜய் பிரகாஷ்
பாடலாசிரியர் : வைர முத்து
………………………….

கள்ளி காட்டில் பொறந்த தாயே
என்ன கல் ஓடச்சு வளத்த நீயே
முள்ளு காட்டில் மொளச்ச தாயே
என்ன முள்ளு தைக்க விடல நீயே
காடைக்கும்
காட்டு குருவிக்கும்
என்டம் புதர்க்குள் எடம் உண்டு
கோடைக்கும்
அடிக்கும் குளிருக்கும்
தாய் ஒதங்கத்தான் எடம் உண்டா
கரட்டு மேட்டையே மாத்துனா
அவ கல்ல புழிஞ்சு கஞ்சி ஊத்துனா
கரட்டு மேட்டையே மாத்துனா
அவ கல்ல புழிஞ்சு கஞ்சி ஊத்துனா

கள்ளி காட்டில் பொறந்த தாயே
என்ன கல் ஓடச்சு வளத்த நீயே
முள்ளு காட்டில் மொளச்ச தாயே
என்ன முள்ளு தைக்க விடல நீயே
====
ஒழவு காட்டுல வெத வெதப்பா
ஓணான் கரட்டுல கூழ் குடிப்பா
ஆவராம் குழையில கை தொடைப்பா
பாவம் அப்பா
ஓ ஹோ….
வேலி முள்ளில் அவ வெறகெடுப்பா
நாழி அரிசி வெச்சு ஓல எரிப்பா
புள்ள உண்ட மிச்சம் உண்டு உசுர் வளர்ப்பா
தியாகம் அப்பா
கிழக்கு விடியும் முன்ன முழிக்கிறா
அவ ஒலக்க புடிச்சுதான் பெறக்குறா
மண்ண கிண்டித்தான் பொழைக்கிறா
ஒடல் மக்கி போகும் மட்டும் ஒழைக்கிறா
=====
கள்ளி காட்டில் பொறந்த தாயே
என்ன கல் ஓடச்சு வளத்த நீயே
முள்ளு காட்டில் மொளச்ச தாயே
என்ன முள்ளு தைக்க விடல நீயே
====
தங்கம் தனிதங்கம் மாசு இல்ல
தாய் பால் ஒன்னில் மட்டும் தூசு இல்ல
தாய் வழி சொந்தம் போல பாசம் இல்ல
நேசம் இல்ல
ஹோ ஹோ….
தாயின் கையில் என்ன மந்திரமா
கேப்ப களியில் ஒரு நெய் ஒழுகும்
காஞ்ச கருவாடு தேன் ஒழுகும்
அவ சமக்கையிலே
சொந்தம் நூறு சொந்தம் இருக்குதே
பெத்த தாயி போல ஒன்னு நெலைக்குதா
சாமி நூறு சாமி இருக்குதே
அட தாயி ரெண்டு தாயி இருக்குதா
=====
கள்ளி காட்டில் பொறந்த தாயே
என்ன கல் ஓடச்சு வளத்த நீயே
முள்ளு காட்டில் மொளச்ச தாயே
என்ன முள்ளு தைக்க விடல நீயே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s