வானம் – எவன்டி உன்ன பெத்தான்

Posted: July 11, 2011 in Uncategorized

படம் : வானம்
இசை : யுவன் சங்கர் ராஜா
பாடியவர்கள் : சிலம்பரசன்
பாடலாசிரியர் : சிலம்பரசன்
………………………….

oh baby I feel like flying
flying up up up
up in the air
when I look at you looking and me like
you wanna make love to me then

உன்ன பார்த்த first second-ல என்ன காணோம்
தேடி பார்க்குறேன் கண்டபடி நானும்
பார்த்த first second–லுந்தே என்ன காணோம்
தேடி பார்க்குறேன் கண்டபடி நானும்
சத்தியமா எனக்கு நீ வேணாம்
கண்டிப்பா எனக்கு நான் வேணும்
சத்தியமா எனக்கு நீ வேணாம்
கண்டிப்பா எனக்கு நான் வேணும்
ஒன்னு என்ன கண்டுபிடிச்சு குடு
இல்ல ரொம்ப simple உன்ன எனக்கு குடு
இல்ல தயவு செஞ்சு ஒரு gun எடுத்து என்ன சுடு

எவன்டி உன்ன பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான்
கையில கெடச்ச செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான்
எவன்டி உன்ன பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான்
அவன் கையில கெடச்ச செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான்

girl
move your body
girl
move your body
I feel like
move your body
I feel like
move your body
I feel like
kissing you
I feel like
touching you
I feel like
holding you
I feel like
making sweet love to you

என் facebook status-யும் நீதான்
என் twitter tweeting-கும் நீதான்
என் skype call-யும் நீதான் நீதான்
என் BBM-மும் நீதான்
என் facetime-மும் நீதான்
என் iphone ipad எல்லாமே நீதான்
என் itune playlist நீதான்
அதில் love song-கும் நீதான்
அதில் play ஆகுர speaker நீதான்
என் அப்பாவும் நீதான்
என் அம்மாவும் நீதான்
என் சொத்து சுகம் எல்லாமே நீதான்
என் கடவுளும் நீதான்
என் உயிரும் நீதான்
எனக்கு எல்லாமே நீதான்
நீதான் நீதான் நீதான் நீதான் நீதான்

girl
move your body
girl
move your body

எவன்டி உன்ன பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான்
கையில கெடச்ச செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான்
எவன்டி உன்ன பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான் பெத்தான்
கையில கெடச்ச செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான் செத்தான்

girl
move your body
girl

sometimes I feel like flying high
oh high
baby girl
you know you make me go so wild
oh why
baby girl

oh baby I feel like flying
flying up up up
up in the air
when I look at you looking and me like
you wanna make love to me then

உன் face wash-சும் நான்தான்
உன் shower gel-யும் நான்தான்
உன் மானம் காக்குர மேலாட நான்தான்
உன் lip gloss-சும் நான்தான்
உன் eye liner நான்தான்
உன் அழகு கூட்டுற make-up-ஏ நான்தான்
உன் teddy bear நான்தான்
உன் bed and pillow நான்தான்
உன் வீட்டோட night watchman நான்தான்
உன் நகமும் சதையும் நான்தான்
உன் எலும்பும் நரம்பும் நான்தான்
அதில் உள்ள ஓடும் ரத்தமும் நான்தான்
உன் friend-ம் நான்தான்
boy friend-ம் நான்தான்
உனக்கு எல்லாமே நான்தான்
நான்தான் நான்தான் நான்தான் நான்தான் நான்தான்

who the F is your daddy daddy daddy daddy daddy daddy
if I see him he’s a dead body body body body body body
who the F is your daddy daddy daddy daddy daddy daddy
if I see him he’s a dead body body body body body body

எவன்டி உன்ன பெத்தான்
அவன் கையில கெடச்ச செத்தான்
எவன்டி உன்ன பெத்தான்
அவன் கையில கெடச்ச செத்தான்
எவன்டி உன்ன பெத்தான்
அவன் கையில கெடச்ச செத்தான்
எவன்டி உன்ன பெத்தான்
அவன் கையில கெடச்ச செத்தான்

sometimes I feel like flying high
oh high
baby girl
you know you make me go so wild
oh why
baby girl
baby girl

=====
Advertisements
Comments
  1. Sri Shamali says:

    very very nice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s