சீடன் – ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க

Posted: July 11, 2011 in Uncategorized

படம் : சீடன்
இசை : தீனா
பாடியவர்கள் : சித்ரா
பாடலாசிரியர் : பா.விஜய்
……………………..

ஆஆ….ஆஆ..

ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க
ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க

ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க
ஏன் படைத்தான் அந்த இறைவன்
என்று கேட்டது பூக்களின் இதயம்
மறுனாள் அந்த செடியில்
அந்த மலர் வாடிய பொழுதில்
பட்டுக் கிடந்ததே இறைவனின் மனமும்

ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க
ஏன் படைத்தான் அந்த இறைவன்
என்று கேட்டது பூக்களின் இதயம்

தரேரா…
====
கண்பார்வை பறித்து எனை காண சொல்கிறாய்
வெண்ணீரை ஊற்றி ஏன் பூக்க சொல்கிறாய்
ஊமையாய் மாற்றியே பாடவும் கேட்கிறாய்
நான் சரியா இல்லை தவறா
நான் கனவு எழுதி தொலைந்து போன கதையா
====
ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க
ஏன் படைத்தான் அந்த இறைவன்
என்று கேட்டது பூக்களின் இதயம்

====
ஓ..
உன் மீது சிந்தும் நீர் தீர்த்தம் ஆனதே
உனை சேரும் சாம்பல் திருநீரும் ஆகுதே
உருகியே கேட்கிறேன் அடுத்து என் பிறவியில்
மனம் இரங்கி அருள் வழங்கி
உன் கோயில் படிகளாக பிறக்கும் வரம் தா

முருகா..
என் சலனம் சலனம் தீர்க்க வேந்டும்
முருகா..
இந்த ஜனனம் ஜனனம் போதும் பொதும்
முருகா..
உன் சரணம் சரணம் சரணம் சரணம்
சரணம் சரணம் சரணம் சரணம்
முருகா..

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s