கோ – வெண்பனியே முன்பனியே

Posted: July 11, 2011 in Uncategorized

படம் : கோ
இசை : ஹாரிஸ் ஜெயர்ரஜ்
பாடியவர்கள் : ஸ்ரீராம் பார்த்தசரதி, பாம்பே ஜெயஸ்ரீ
பாடலாசிரியர் : பா.விஜய்
……………………..

everything is chill now
all is gonna be alright
oh I will be there
I will be there for you
everything is chill now
frozen in love
lets warm and coze around now

வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
உன் இருள் நேரங்கள்
உன் விழி ஈரங்கள்
தன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெய்யில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே

வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
என் இருள் நேரங்கள்
என் விழி ஈரங்கள்
உன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெய்யில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே
===
ஒரு இமை குளிர
ஒரு இமை வெளிர
உனக்குள்ளே உறங்கினேன்
ஒரு இதழ் மலர
மறு இதழ் உலர
உனை அதில் உணர்கிறேன்

ஆதலால் அகம் மலர்ந்தது காதலால்
காய்ததால் இதழ் நனைந்தது தோய்தலால்
இணையின் இனம்
====
வெண்பனியே
ஹ்ம்ம்ஹ்ம்ம்
முன்பனியே
ஹ்ம்ம்ஹ்ம்ம்
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே
ஹ்ம்ம்ஹ்ம்ம்
நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா

everything is chill now
all is gonna be alright
oh I will be there
I will be there for you
everything is chill now
frozen in love
lets warm and coze around now
===
இமைகளில் நனைந்து
இரு விழி நுழைந்து
இறங்கினாய் மனதுள்ளே
முதல் நொடி மரணம்
மறு நொடி ஜனனம்
எனக்குள்ளே எனக்குள்ளே

எவ்வனம் அதில் இவளோரு செவ்வனம்
சோவிதம் அதில் அலைந்திட வா நிதம்
கணம் கணமே
===
வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
உன் இருள் நேரங்கள்
உன் விழி ஈரங்கள்
தன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெய்யில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s