எங்கேயும் காதல் – நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ

Posted: July 11, 2011 in Uncategorized

படம் : எங்கேயும் காதல்
இசை : ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடியவர்கள் : சின்மாயி, ஹாரிஸ் ராகவேந்திரா
பாடலாசிரியர் : கார்க்கி
…………………….
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
காதல் காதல் பிறந்ததோ
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ
மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ
என் மூலை வானம் ஜுவாலை மூட்டுதோ

நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
காதல் காதல் பிறந்ததோ
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ
மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ
என் மூலை வானம் ஜுவாலை மூட்டுதோ
என் நிலாவில்
என் நிலாவில்
ஒரு மின்சாரல்தான் தூவுதோ
என் கனாவில்
என் கனாவில்
உன் பிம்ப துகள் இன்பங்கள் பொழிகையில்

நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
காதல் காதல் பிறந்ததோ
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ
மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ
என் மூலை வானம் ஜுவாலை மூட்டுதோ
==========
ஒரு மௌனம் பரவும்
சிறு காதல் பொழுதில்
விழியில் விளையும்
மொழியில் எதையும்
கவிதையடி
அசையும் இமையும்
இசையில் எதுவும்
இனிமையடி

வெண் மார்பில் படரும்
உன் பார்வை திரவம்
இதய புதரில்
சிதறி சிதறி
வழிவது ஏன்
ஓர் உதிரும் துளியில்
உதிரம் உதிரும்
அதிர்வது ஏன்

உருகாதே உயிரே
விலகாதே மலரே
உன் காதல் வேரை காண வேண்டி
வானம் தாண்டி உனக்குள் நுழைந்தேன்
=======
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
காதல் காதல் பிறந்ததோ
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ
மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ
என் மூலை வானம் ஜுவாலை மூட்டுதோ
======
பசை ஊறும் இதழும்
பசி ஏறும் விரலும்
இரவு முழித்து
இரையை விரையும்
நேரம் இது
உயிரின் உலையில்
மயிரின் இழையின்
தூரமது

ஒரு வெள்ளை பிறையாய்
உன் உள்ளம் திறந்தாய்
சிறுக சிறுக
இரவை திருடும்
தாரிகையே
விடியும் வரையில்
விரையும் இதயம்
தூரிகையே

விடியாதே இரவே
முடியாதே கனவே
நீ இன்னும் கொஞ்சம்
நீள கோரி
காதல் தானே
துடிக்க துடிக்க
=====
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
காதல் காதல் பிறந்ததோ
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ
மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ
என் மூலை வானம் ஜுவாலை மூட்டுதோ

என் நிலாவில்
என் நிலாவில்
ஒரு மின்சாரல்தான் தூவுதோ
என் கனாவில்
என் கனாவில்
உன் பிம்ப துகள் இன்பங்கள் பொழிகையில்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s