எங்கேயும் காதல் – தீ இல்லை

Posted: July 11, 2011 in Uncategorized

படம் : எங்கேயும் காதல்
இசை : ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடியவர்கள் : கோபல் ராவ், மஹதி, முகேஷ், நரேஷ் ஐய்யர், ரேனேனா ரெட்டி
பாடலாசிரியர் : வாலி
…………………….

தீ இல்லை
ஒரு புகை இல்லை
ஒரு வேள்வி செய்கிறாய் விழியிலே
நூல் இல்லை
தறி இல்லை
ஒரு காதல் நெய்கிறாய் மனதிலே
பூ இல்லை
மடல் இல்லை
புது தேனை பெய்கிறாய் உயிரிலே
என்னை உன்னிடம் இழக்கிறேன்
இருந்தும் இல்லையாய் இருக்கிறேன்
முன்னும் பின்னும் சின்னம் வைப்பேன்
சின்ன சின்னதாய்
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….
விலையாய் தந்தேனே என்னை
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….
வாங்கிக்கொண்டேனே உன்னை
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….
ஆடை கொண்டதோ தென்னை
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….
======
வெகு நாளாய் கேட்டேன்
விதை தூரல் போட்டாய்
உயிர் பயிர் பிழைத்தது உன்னாலே
ஓ ஹோ…
விலகாத கையை தொட்டு
விழி ஓரம் மையை தொட்டு
உயில் ஒன்று எழுதிடு உதட்டாலே
விலக்கிய கனியை விழுங்கியது
விழுங்கிய நெஞ்சம் புழுங்கியது
இது ஒரு சாட்சியே போதாதா
கண்கள் மோதாதா
காதல் ஓதாதா
=====
தீ இல்லை
புகை இல்லை
ஒரு வேள்வி செய்கிறாய் விழியிலே
நூல் இல்லை
தறி இல்லை
ஒரு காதல் நெய்கிறாய் மனதிலே
பூ இல்லை
மடல் இல்லை
புது தேனை பெய்கிறாய் உயிரிலே
என்னை உன்னிடம் இழக்கிறேன்
இருந்தும் இல்லையாய் இருக்கிறேன்
முன்னும் பின்னும் சின்னம் வைப்பேன்
சின்ன சின்னதாய்
====
ஓ…
புனல் மேலே வீற்று
பனி வாடை காற்று
புனைந்தது நமக்கொரு புது பாட்டு

கடற்கரை நாரை கூட்டம்
கரைந்திங்கு ஊரை கூட்டும்
இருவரும் நகர்வலம் வர பார்த்து
சிலு சிலுவென்று குளிர் அடிக்க
தொடு தொடு என்று தளிர் துடிக்க
எனக்கொரு பார்வை நீதானே
என்னை எடுப்பாயா?
உன்னுள் ஒளிப்பாயா?
=====
தீ இல்லை
ஒரு புகை இல்லை
ஒரு வேள்வி செய்கிறாய் விழியிலே
நூல் இல்லை
தறி இல்லை
ஒரு காதல் நெய்கிறாய் மனதிலே
பூ இல்லை
மடல் இல்லை
புது தேனை பெய்கிறாய் உயிரிலே
என்னை உன்னிடம் இழக்கிறேன்
இருந்தும் இல்லையாய் இருக்கிறேன்
முன்னும் பின்னும் சின்னம் வைப்பேன்
சின்ன சின்னதாய்
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….
விலையாய் தந்தேனே என்னை
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….
வாங்கிக்கொண்டேனே உன்னை
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….
ஆடை கொண்டதோ தென்னை
ஹோ ஹொ ஹொ ஹோ….

=====
Advertisements
Comments
  1. k.vithujan says:

    good song i hear daily.i hear this song i think my lover thanushiya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s