எங்கேயும் காதல் – திமு திமு திம் திம் தினம்

Posted: July 11, 2011 in Uncategorized

படம் : எங்கேயும் காதல்
இசை : ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடியவர்கள் : கார்த்திக்
பாடலாசிரியர் : நா. முத்துக்குமார்

திமு திமு திம் திம் தினம்
தள்ளாடும் மனம்
கண்ணில் காதல் வரம்
தம தம தம் தம் சுகம்
உன்னாலே மிதம்
நெஞ்சில் கூடும் மணம்
ஓ அன்பே
நீ சென்றால் கூட வாசம் வீசும்
வீசும் வீசும் வீசும்
என் அன்பே
என் நாட்கள் என்றும் போல போகும்
போகும் போகும் போகும்
என் உள்ளே
என் உள்ளே
தன்னாலே காதல் கனம் கொண்டேன்

திமு திமு திம் திம் தினம்
அள்ளாடும் மனம்
கண்ணில் காதல் வரம்
தம தம தம் தம் சுகம்
உன்னாலே மிதம்
நெஞ்சில் கூடும் மணம்

உள்ளமே
உள்ளமே
உள்ளே உன்னை காண வந்தேனே
உண்டாகிறாய்
துண்டாகிறாய்
உன்னால் காயம் கொண்டேனே
காயத்தை
நேசித்தேனே
என்ன சொல்ல நானும் இனி
நான் கனவிலும்
வசித்தேனே
என்னுடைய உலகம் தன்னில்

கொஞ்சம் கனவுகள்
கொஞ்சம் நினைவுகள்
நெஞ்சை நஞ்சாக்கி செல்லும்
கொஞ்சும் உறவுகள்
கெஞ்சும் பிரிவுகள்
கண்ணை துண்டாக்கி துள்ளும்
கொஞ்சம் கனவுகள்
கொஞ்சம் நினைவுகள்
நெஞ்சை நஞ்சாக்கி செல்லும்
கொஞ்சும் உறவுகள்
கெஞ்சும் பிரிவுகள்
கண்ணை துண்டாக்கி துள்ளும்

சந்தோசமும்
சோகமும்
சேர்ந்து வந்து தாக்க கண்டேனே
சந்தேகமாய்
என்னையே
நானும் பார்த்து கொண்டேனே
ஜாமத்தில்
விழிக்கிறேன்
ஜன்னல் வழி தூங்கும் நிலா
ஓ… காய்ச்சலில்
கொதிக்கிறேன்
கண்ணுக்குள்ளே காதல் விழா விழா

திமு திமு திம் திம் தினம்
அள்ளாடும் மனம்
கண்ணில் காதல் வரம்
தம தம தம் தம் சுகம்
உன்னாலே மிதம்
நெஞ்சில் கூடும் மணம்
ஓ… அன்பே
நீ சென்றால் கூட வாசம் வீசும்
வீசும் வீசும் வீசும்
என் அன்பே
என் நாட்கள் என்றும் போல போகும்
போகும் போகும் போகும்
என் உள்ளே
என் உள்ளே
தன்னாலே காதல் கனம் கொண்டேன்

(ஊ ஹூ…)
கொஞ்சம் கனவுகள்
கொஞ்சம் நினைவுகள்
நெஞ்சை நஞ்சாக்கி செல்லும்
ரம் தம் த ர ர ….
(ஊ ஹூ…)
கொஞ்சம் கனவுகள்
கொஞ்சம் நினைவுகள்
நெஞ்சை நஞ்சாக்கி செல்லும்
ரம் தம் த ர ர ….
கொஞ்சம் கனவுகள்
கொஞ்சம் நினைவுகள்
கொஞ்சும் உறவுகள்
கெஞ்சும் பிரிவுகள்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s