ஆனந்த பூங்காற்றே – சோலைகுயில் பாடும்

Posted: August 23, 2010 in Uncategorized

படம் : ஆனந்த பூங்காற்றே
பாடல் : சோலைகுயில் பாடும்
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : சுஜாதா, ஹரிஹரன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

சோலைகுயில் பாடும் சொல்லிகொடுத்தது யாரு ?
சோலைகுயில் பாடும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s