முன்தினம் பார்த்தேனே – மாயா நீ மாயா

Posted: August 12, 2010 in Uncategorized

படம் : முன்தினம் பார்த்தேனே
பாடல் : மாயா நீ மாயா
இசை : தமன்.எஸ்
பாடலாசிரியர்: ரோஹினி
பாடியவர்கள் : நரேஷ் ஐயர், ஜனனி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ ஹோ .. ..
ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ ஹோ .. ..

தேடி தேடியே மின்னல்
உள் நெஞ்சில் பாய்கிறதே
ஓடும் காலமே சட்டென
எனை நின்று பார்க்கிறதே
சுற்றும் பூமியே என்னை
ஒரு வட்டம் இடுகிறதே
உனை பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே

மாயா
நீ மாயா
தீ வைத்தாயா
மாயா
இல்லை மெய்யா
உன் அனலாலே
ச ரி க ம எனை தகித்தாயே
உன் நினைவாலே
மனதினில் பனி பொழிந்தாயே
பாவையலே
காயம் ஆனேன்
மூங்கில் பாட்டானேன்
மாயா ஆடி பாடி வரும் வன்முறையா – நீ
மாயா பிஞ்சு குழந்தையின் முதல் சிரிப்பா – நீ
மாயா

நா ந

மெல்ல மெல்ல கொல்லும் வஞ்சகமா – நீ
கேட்டு விட்டு சென்ற விடுகதையா – நீ

நா ந

சத்தம் இன்றி நானா
உள்ளம் கலைத்தேனா
உன்னை கனிந்தேனா
சித்தம் சிதைத்தேனா
எங்கும் நிறைந்தேனா
கோடி சூரியனை போல் நின்று
உதித்தாய்
கொஞ்சும் வெந்நிலவை போல் எங்கு
மலர்ந்தாய்
யாஹ் ஹீ யாஹ் ஹீ யாஹ் ஹே

பாவையலே
காயம் ஆனேன்
மூங்கில் பாட்டானேன்

ஏதோ ஏதோ புது மாற்றம்
உன் கண்ணில் தெரிகிறதோ
மௌனமாக உன் இதயம்
உனை விட்டு செல்கிறதோ
வேறு வேறு நாம் இல்லை
என காற்றும் சொல்கிறதோ

நம்மை பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே

ஏதோ ஏதோ புது மாற்றம்
உன் கண்ணில் தெரிகிறதா
மௌனமாக உன் இதயம்
உனை விட்டு செல்கிறதா
வேறு வேறு நாம் இல்லை
என காற்றும் சொல்கிறதா

நம்மை பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே பார்க்கும்போதே

ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ ஹோ .. ..
ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ .. ஓ ஹோ ஹோ .. ..

மாயா
உயிர் என்பாயா
உறவென்பாயா
காத்திருந்தாயா

ஓ ..

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s