முன்தினம் பார்த்தேனே – மனதின் அடியில்

Posted: August 12, 2010 in Uncategorized

படம் : முன்தினம் பார்த்தேனே
பாடல் : மனதின் அடியில்
இசை : தமன்.எஸ்
பாடலாசிரியர்: பிரியன்
பாடியவர்கள் : பிரியதர்ஷினி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மனதின் அடியில்
மழை தூரல்
ஓ ஹோ ஹோ …
இதமாய் விழுந்தால்
அது காதல்
முதலில் விழி வழியில் நுழையும்
மெதுவாய் உயிர் வரையில் நிறையும்
முழுதாய் சுயம் உடைத்தே கரையும்
உரையும்
இளமை எரியும்
தீம் த ந ந ந தீம் தனனன…
தினம் வானம் நிறம் மாறும்
ஹோ ..
தீம் த ந ந ந தீம் தனனன…
மனம் தெரிந்தே பறிபோகும்
ஹோ ..
சரி எது என தெரியும் முன்னே
அதன் போக்கில் நம்மை மாற்றும்
ஹோ ஹோ ஹோ ..

மனதின் அடியில்
மழை தூரல்
ஓ ஹோ ஹோ …
இதமாய் விழுந்தால்
அது காதல்

ந ந ந ந….

பார்வைகளின்
ஆழத்திலே
உள்ளம் கொஞ்சம் மூழ்கிப்போகும்
வார்த்தைகளின்
வாசத்திலே
மௌனம் இதழ் பூக்கும்

மகரந்த வெய்யில் வழிகிற மஞ்சள்
தருகிற புது பரவசம் நெஞ்சில்
இனம் புரியா கலவரம் இதுதானா

ஏதோ ஒன்று
உள்ளே நின்று
உன்னை கட்டி இழுக்கும் இழுக்கும்
தொலைந்ததை
தேடி சென்று
இருப்பதை தொலைக்கும்

உயிர்வரை ஒரு வலி வந்து தீண்டும்
பலமுறை அது வரையறை தாண்டும்
அடம் பிடிக்கும் இதயம் சரிதானா
ஓ ஹோ ஹோ …

மனதின் அடியில்
மழை தூரல்
ஓ ஹோ ஹோ …
இதமாய் விழுந்தால்
அது காதல்
முதலில் விழி வழியில் நுழையும்
மெதுவாய் உயிர் வரையில் நிறையும்
முழுதாய் சுயம் உடைத்தே கரையும்
உரையும்
இளமை எரியும்
தீம் த ந ந ந தீம் தனனன…
தினம் வானம் நிறம் மாறும்
ஹோ ..
தீம் த ந ந ந தீம் தனனன…
மனம் தெரிந்தே பறிபோகும்
ஹோ ..
சரி எது என தெரியும் முன்னே
அதன் போக்கில் நம்மை மாற்றும்
ஹோ ஹோ ஹோ ..

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s