முன்தினம் பார்த்தேனே – பேசும் பூவே

Posted: August 12, 2010 in Uncategorized

படம் : முன்தினம் பார்த்தேனே
பாடல் : பேசும் பூவே
இசை : தமன்.எஸ்
பாடலாசிரியர்: விவேகா
பாடியவர்கள் : சுசித்ரா, கிரிஷ்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஓ ஹோ ஹோ….

பேசும் பூவே
பேசும் பூவே
காதல் வீசும்
கன்னி தீவே
வானம் பூமி காணவில்லை
ஏது செய்தாய் கூறடி

ஓ ஹோ ஹோ…. ஓ ஹோ ஹோ….
என் உயிரும் பூத்ததே
உன்னையே எண்ணி
என் உலகம் ஏங்குதே

பெண்ணே உன் கண்களா
உன் கன்னமா
உன் பின்னலா
உன் தேகமா
உன் ஆசையா
உன் வார்த்தையா
உன் வாசம்தான்
எனை ஈர்த்ததா
உன் வெட்கமா
உன் வேகமா
உன் கிண்டலா
உன் கிள்ளலா
உன் துள்ளலா
உன் பார்வையா
உன் அன்புதான்
எனை ஈர்த்ததா
ஈர்த்ததா
ஈர்த்ததா
ஈர்த்ததா….

காதல் காற்றே
காதல் காற்றே
கலைந்து போனேன்
உன்னை பார்த்தே

I like your eyes
I like your smile
the way you talk
you are so inviting

மமதையோடு
திரிந்த நாட்கள்
முழுதும் மாற்றி
உணர வைத்தாய்
உன் பார்வையால்
உன் பார்வையால்

முன்தினம்
முன்தினம்
உன்னை பார்த்தேனே
என் பெயர்
என்னையே
நானும் கேட்டேனே
எந்திரம்
எந்திரம்
போல ஆனேனே

அன்பே உன் சொற்களா
உன் மௌனமா
உன் மென்மையா
உன் உண்மையா
உன் உள்ளமா
உன் கள்ளமா
உன் வீரம்தான்
எனை கொன்றதா
உன் மீசையா
உன் தோள்களா
உன் தோற்றமா
உன் பார்வையா
உன் வேர்வையா
உன் மச்சமா
உன் அச்சம்தான்
எனை தின்றதா

(பேசும் பூவே)

ஓ ஹோ ஹோ…. ஓ ஹோ ஹோ….
என் உயிரும் பூத்ததே
உன்னையே எண்ணி
என் உலகம் ஏங்குதே

பெண்ணே உன் கண்களா
உன் கன்னமா
உன் பின்னலா
உன் தேகமா
உன் ஆசையா
உன் வார்த்தையா
உன் வாசம்தான்
எனை ஈர்த்ததா
உன் வெட்கமா
உன் வேகமா
உன் கிண்டலா
உன் கிள்ளலா
உன் துள்ளலா
உன் பார்வையா
உன் அன்புதான்
எனை ஈர்த்ததா

பேசும் பூவே….

the way you talk
you are so inviting

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s