முன்தினம் பார்த்தேனே – இன்றே இன்றே

Posted: August 12, 2010 in Uncategorized

படம் : முன்தினம் பார்த்தேனே
பாடல் : இன்றே இன்றே
இசை : தமன்.எஸ்
பாடலாசிரியர்: பிரியன்
பாடியவர்கள் : சுசித்ரா, ரஞ்சித்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

முதல் முறை இவன் உயிருக்குள் மாற்றம்
இனம் புரியா அவஸ்தையின் கூட்டம்
எதிரினில் ஒரு அழகிய தோற்றம்
ஜாடை காட்டும்
ஜாடை காட்டும்
இடம் தடம் இவன் மறந்தான் மறந்தான்
இவள் முகம் கண்டு கரைந்தான் கரைந்தான்
சுகத்தினில் விண்வெளியில் மிதந்தான்
உரைந்தான் உடைந்தான்

இன்றே இன்றே
உன்னால் இங்கே
முழுதாய் நானும்
புதிதானேன்
அடை மழை போலே
உன் அழகாலே
உயிர் வரை நானும்
நனைகின்றேன்
பெண்ணே உன் கண்ணில் சிக்கிக்கொண்டேன்
தப்பிக்கத்தானே
நான் மறந்தேன்
ஏன் மறந்தேன்
நதி மீது நகரும் இலையை போலே
அன்பே நான் மிதந்தேன்
உனக்குள் நான்
விழுந்தேன் தொலைந்தேன் புதிதாய் பிறந்தேன்

முதல் முறை இவன் உயிருக்குள் மாற்றம்
இனம் புரியா அவஸ்தையின் கூட்டம்
எதிரினில் ஒரு அழகிய தோற்றம்
ஜாடை காட்டும்
ஜாடை காட்டும்
இடம் தடம் இவன் மறந்தான் மறந்தான்
இவள் முகம் கண்டு கரைந்தான் கரைந்தான்
சுகத்தினில் விண்வெளியில் மிதந்தான்
உரைந்தான் உடைந்தான்

இன்றே இன்றே
உன்னால் இங்கே
என்னுள் ஏதோ
பரவசமே
முதல் எது தெரியா
முடிவெது புரியா
நிலையினும் ஆனேன்
நம் வசமே
சொல்லாமல் கேட்காமல் என் நெஞ்சம்
உனை சுற்றித்திரியும்
அதை ரசித்தேன்
அனுபவித்தேன்
நானே ஏன் தடுமாறிப்போனேன்
பதிலேதும் இல்லை
என்னிடம்தான்
இருந்தும் தொலைந்தேன் சிறகை உணர்ந்தேன்

இன்றே இன்றே…..
இன்றே இன்றே…..

ஓ ஹோ….

=====
Advertisements
Comments
  1. mathu says:

    very super

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s