மாஸ்கோவின் காவேரி – கோரே கோரே

Posted: August 12, 2010 in Uncategorized

படம் : மாஸ்கோவின் காவேரி
பாடல் : கோரே கோரே
இசை : தமன்.எஸ்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : சுசித்ரா, கார்த்திக்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

கோரே கோரே கொக்கோரே கோரே கோரே கோரே கொக்கோரே
கோரே கோரே கொக்கோரே கோரே கோரே கொக்கோரே கொக்கோரே கோ…
பூட்டு போட்ட பூவே உன் கண்ணில் மழையை வைத்தாய்
ஏப்ரல் மாத வெயிலை உன் சொல்லில் ஏன் வைத்தாய்
பூட்டு போட்ட பூவே உன் கண்ணில் மழையை வைத்தாய்
ஏப்ரல் மாத வெயிலை உன் சொல்லில் ஏன் வைத்தாய்

உள்ளே தண்ணீர் வெளியே வெப்பம் ரெண்டும் சேர்ந்தது பெண்ணியமே
நீ தீயை எரிந்தால் தண்ணீர் ஆவேன் தள்ளி இருப்பது கன்னியமே
மதனா மதனா
நான் மஞ்சம் வந்த தங்க தெஅரா
கோரே கோரே கொக்கோரே கோரே கோரே கொக்கோரே கொக்கோரே
கோரே கோரே கொக்கோரே கோரே கோரே கொக்கோரே கொக்கோரே கோ…


முதல் முத்தம் கொடுத்தது எவ்விடம்
முதல் மொட்டு உடைந்தது எவ்விதம்
சரியாக சொல்லி விட்டால் அன்பு
இல்லை தப்பு தப்பாய் சொல்லி விட்டால் வம்பு
முதல் முத்தம் கொடுத்தது எவ்விடம்
முதல் மொட்டு உடைந்தது எவ்விதம்
சரியாக சொல்லி விட்டால் அன்பு
இல்லை தப்பு தப்பாய் சொல்லி விட்டால் வம்பு

இதழில் மேலே பாய்ந்த என் முத்தம்
இடறி விழுந்தது கன்னத்தில்
ரெண்டோ மூன்றோ தோல்வி அடைந்து
மொட்டு உடைந்தது வேகத்தில்
ரதியே ரதியே
நான் சொல்லிய உண்மைகள் நூற்றுக்கு நூறே
கோரே கொக்கோரே கோரே கோரே கொக்கோரே கொக்கோரே
கோரே கோரே கொக்கோரே கோரே கோரே கொக்கோரே கொக்கோரே

oh girl my love is true
just turn and leave me alone you

கோரிகோ கோரிகோ
if you want to be mine
கோரிகோ கோரிகோ
if you want to be mine

முதல் முறை பார்த்தது எந்த நாள்
உன்னில் முதல் விரல் பதித்தது எவ்விடம்
சரியாக சொல்லி விட்டால் அன்பு
இல்லை தப்பு தப்பாய் சொல்லி விட்டால் வம்பு
முதல் முறை பார்த்தது எந்த நாள்
உன்னில் முதல் விரல் பதித்தது எவ்விடம்
சரியாக சொல்லி விட்டால் அன்பு
இல்லை தப்பு தப்பாய் சொல்லி விட்டால் வம்பு

ஆசை பார்வை பார்த்து கொண்டது அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் நாள்
முதல் விரல் பதிந்தது எவ்விடம் என்பதை
என் ஆடைகள் அறியும் நானறியேன்
மதனா மதனா
நான் சொல்லிய உண்மைகள் நூற்றுக்கு நூறே
கோரே கொக்கோரே கோரே கோரே கொக்கோரே கொக்கோரே
கோரே கொக்கோரே கோரே கொக்கோரே கோரே கொக்கோரே கொக்கோரே கோ

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s