பாணா காத்தாடி – தாக்குதே

Posted: August 12, 2010 in Uncategorized

படம் : பாணா காத்தாடி
பாடல் : தாக்குதே
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

தாக்குதே
கண் தாக்குதே
கண் பூக்குதே
பூ பூத்ததே
பூத்ததை
தான் பார்த்ததே
பூங்காத்ததை
கை கோர்த்ததே
கோர்த்ததை
பூ ஏர்த்ததே
தன் வார்த்தையில்
தேன் வார்த்ததே
வார்த்தையில் தான்
பார்வையில் தான்
வாய்க்கலாம்
ஓர் வாழ்க்கையே
யாரோடும் யார் என்று
யார் தான் சொல்வாரோ

தாக்குதே
கண் தாக்குதே
கண் பூக்குதே
பூ பூத்ததே
பூத்ததை
தான் பார்த்ததே
பூங்காத்ததை
கை கோர்த்ததே

பார்த்த பொழுதே பூசல் தான்
போக போக ஏசல் தான்
பூசல் தீர்ந்து
ஏசல் தீர்ந்து
இன்று ஹேப்பி..
வேட்டை மொழி தான் ஆண் மொழி
கோட்டை மொழி தான் பெண் மொழி
ஒன்றுக்கொன்று
வொர்க் அவுட் ஆச்சே
நல்ல கெமிஸ்டிரி
வங்கக் கடலின் ஓரத்தில்
வெயில் தாழ்ந்த நேரம் பார்த்து
நேசம் பூத்து பேசுதே
ஏதோ ஏதோ தான்

தாக்குதே
கண் தாக்குதே
கண் பூக்குதே
பூ பூத்ததே
பூத்ததை
தான் பார்த்ததே
பூங்காத்ததை
கை கோர்த்ததே

செல்லில் தினமும் சேட்டிங்க் தான்
காபி ஷாபில் மீட்டிங்க் தான்
ஆன போதும் ஆசை நெஞ்சில்
பூத்ததில்லை
பஞ்சும் நெருப்பும் பக்கம் தான்
பற்றிக்காமல் நிற்கும் நான்
பூமியின் மேல்
இவர் கரை போல்
பார்த்ததில்லை
தீண்டும் விரல்கள் தீண்டலாம்
தீண்டும் பொழுதும்
தூய்மை காக்கும்
தோழமைக்கு சாட்சியே
வானம் பூமி தான்

தாக்குதே
கண் தாக்குதே
கண் பூக்குதே
பூ பூத்ததே
பூத்ததை
தான் பார்த்ததே
பூங்காத்ததை
கை கோர்த்ததே
கோர்த்ததை
பூ ஏர்த்ததே
தன் வார்த்தையில்
தேன் வார்த்ததே
வார்த்தையில் தான்
பார்வையில் தான்
வாய்க்கலாம்
ஓர் வாழ்க்கையே
யாரோடும் யார் என்று
யார் தான் சொல்வாரோ

தாக்குதே
கண் தாக்குதே
கண் பூக்குதே
பூ பூத்ததே
பூத்ததை
தான் பார்த்ததே
பூங்க்காத்ததை
கை கோர்த்ததே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s