எந்திரன் – புதிய மனிதா

Posted: August 11, 2010 in Uncategorized

படம் : எந்திரன்
பாடல் : புதிய மனிதா
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், கஜிதா ரஹ்மான்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா
புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா

எக்கை வார்த்து
சிலிக்கான் சேர்த்து
வயரூட்டி உயிரூட்டி
ஹார்ட் டிஸ்க்கில் நினைவூட்டி
அழியாத உடலோடு
வடியாத உயிரோடு
ஆறாம் அறிவை அரைத்து ஊற்றி
ஏழாம் அறிவை எழுப்பும் முயற்சி
புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா

புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா
புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா

மாற்றம் கொண்டு வா
மனிதனை மேன்மை செய்
உனது ஆற்றலால்
உலகை மாற்று
எல்லா உயிர்க்கும்
நன்மையாயிரு
எந்த நிலையிலும்
உண்மையாயிரு

எந்திரா
எந்திரா
எந்திரா
என் எந்திரா

எந்திரா
எந்திரா
எந்திரா
என் எந்திரா

நான் கண்டது ஆறறிவு
நீ கொண்டது பேரறிவு
நான் கற்றது ஆறுமொழி
நீ பெற்றது நூறுமொழி
ஈரல் கனையம் துன்பமில்லை
இதயக்கோளாறேதுமில்லை

தந்திர மனிதன் வாழ்வதில்லை
எந்திரம் வீழ்வதில்லை

கருவில் பிறந்த எல்லாம் மரிக்கும்
அறிவில் பிறந்தது மரிப்பதே இல்லை
இதோ என் எந்திரன்
இவன் அமரன்
இதோ என் எந்திரன்
இவன் அமரன்

நான் இன்னொரு நான்முகனே
நீ என்பவன் என் மகனே
ஆண் பெற்றவன் ஆண் மகனே
ஆம் உன் பெயர் எந்திரனே

புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா
புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா

புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா

நான் என்பது அறிவு மொழி
ஏன் என்பது எனது வழி
வான் போன்றது எனது வெளி
நான் நாளைய ஞான ஒளி
நீ கொண்டது உடல் வடிவம்
நான் கொண்டது பொருள் வடிவம்
நீ கண்டது ஒரு பிறவி
நான் காண்பது பல பிறவி

ரோபோ ரோபோ
பன்மொழிகள் கற்றாலும்
என் தந்தை மொழி
தமிழ் அல்லவா!
ரோபோ ரோபோ
பல கண்டம் வென்றாலும்
என் கர்த்தாவுக்கு
அடிமை அல்லவா!

புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா
புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா

புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா
புதிய மனிதா
பூமிக்கு வா

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s