எந்திரன் – இரும்பிலே ஓர் இருதயம்

Posted: August 11, 2010 in Uncategorized

படம் : எந்திரன்
பாடல் : இரும்பிலே ஓர் இருதயம்
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: கார்க்கி
பாடியவர்கள் : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், Kash n’ Krisy
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

You Want To Seal My Kiss
Boy You Can’t Touch This
Everybody… Hypnotic Hypnotic…
Super Sonic…
Super Star Can’t Can’t Can’t Get This
Super Star Can’t Can’t Can’t Get This

இரும்பிலே ஓர் இருதயம் முளைக்குதோ
முதல்முறை காதல் அழைக்குதோ

பூஜ்ஜியம் ஒன்றோடு
பூவாசம் இன்றோடு
மின்மீன்கள் விண்னோடு
மின்னல்கள் கண்னோடு
கூகுள்கள் காணாத
தேடல்கள் என்னோடு
காலங்கள் காணா காதல்
பெண் பூவே உன்னோடு

iRobo உன் காதில்
ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?
iRobo உன் காதில்
ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

I am a super girl
உன் காதல் rapper girl
I am a super girl
உன் காதல் rapper girl

என்னுள்ளே எண்ணெல்லாம்
நீதானே நீதானே
உன் நீலக் கண்ணோரம்
மின்சாரம் பறிப்பேன்
என் நீலப் பல்லாலே
உன்னோடு சிரிப்பேன்
என் எஞ்சின் நெஞ்சோடு
உன் நெஞ்சை அணைப்பேன்
நீ தூங்கும் நேரத்தில்
நான் என்னை அணைப்பேன்
என்னாளும் எப்போதும்
உன் கையில் பொம்மையாவேன்

Watch Me ROBO Shake It
I Know You Want To Break It
தொட்டு பேசும் போதும்
ஷாக்கடிக்க கூடும்
காதல் செய்யும் நேரம்
மோட்டார் வேகம் கூடும்
இரவில் நடுவில் ஃபேட்டரி தான் தீரும்

மெமரியில் குமரியை
தனிச் சிறை பிடித்தேன்
shutdown-ஏ செய்யாமல்
இரவினில் துடித்தேன்
சென்சார் எல்லாம் தேயத்தேய
நாளும் உன்னை படித்தேன்
உன்னாலே தானே என் விதிகளை மறந்தேன்

எச்சில் இல்லா எந்தன் முத்தம்
சர்ச்சை இன்றிக் கொள்வாயா?
ரத்தம் இல்லாக் காதல் என்று
ஒத்திப் போகச் சொல்வாயா?

உயிரியல் மொழிகளில்
எந்திரன் தானடி
உளவியல் மொழிகளில்
இந்திரன் நானடி
சாதல் இல்லா சாபம் வாங்கி
மண்மேலே வந்தேனே
தேய்மானமே இல்லா
காதல் கொண்டு வந்தேனே

ஹே… ரோபோ…மயக்காதே…

You Wanna Come And Get It Boy
Oh Are You Just A Robo toy
I Don’t Want To Break You
Even It It Takes To
Kind Of Like A Break Through
You Don’t Even Need A Clue
You Be My Man’s Back Up
I Think You Need A Checkup
I Can Melt Your Heart Down
May Be If You Got One
We Doing That For Ages
Since In Time Of Sages

முட்டாதே ஓரம்போ
நீ என் காலை சுத்தும் பாம்போ
காதல் செய்யும் ரோபோ
நீ தேவையில்லை போ போ

இரும்பிலே ஓர் இருதயம் முளைக்குதோ
முதல்முறை காதல் அழைக்குதோ

இரும்பிலே ஓர் இருதயம் முளைக்குதோ
முதல்முறை காதல் அழைக்குதோ

பூஜ்ஜியம் ஒன்றோடு
பூவாசம் இன்றோடு
மின்மீன்கள் விண்னோடு
மின்னல்கள் கண்னோடு
கூகுள்கள் காணாத
தேடல்கள் என்னோடு
காலங்கள் காணா காதல்
பெண் பூவே உன்னோடு

iRobo உன் காதில்
ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

I am a super girl
உன் காதல் rapper girl

iRobo உன் காதில்
ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

I am a super girl
உன் காதல் rapper girl

iRobo உன் காதில்
ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

I am a super girl
உன் காதல் rapper girl
I am a super girl
உன் காதல் rapper girl

Everybody… Hypnotic Hypnotic…
Super Sonic…
Super Star Can’t ..
You Can’t Touch This

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s