நான் மகான் அல்ல – கண்ணோரம் காதல்

Posted: August 10, 2010 in Uncategorized

படம் : நான் மகான் அல்ல
பாடல் : கண்ணோரம் காதல்
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: யுகபாரதி
பாடியவர்கள் : யுவன் ஷங்கர் ராஜா, தன்விஷா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

இறகை போலே அலைகிறேனே
உந்தன் பேச்சை கேட்கயிலே
குழந்தை போலே தவிக்கிறேனே
உந்தன் பார்வை தீண்டையிலே
தொலையாமல் தொலைந்தேனே
உன் கைகள் என்னை தொட்டதும்
கரையாமல் கரைந்தேனே உன் மூச்சு காற்றுப்பட்டதும்
அநியாய காதல் வந்ததே அடங்காத ஆசை தந்ததே
எனக்குள்ளே ஏதோ மின்னல் போலே தொட்டுசென்றதே

கண்ணோரம் காதல் வந்தல் கண்ணீரும் தித்திப்பாகும்
வேரொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும்
என்னோடு நீயும் வந்தால் எல்லாமே கையில் சேரும்
வேரொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும்

கூட வந்து நீ நிற்பதும்
கூடுவிட்டு நான் செல்வதும்
தொடருதே தொடருதே நாடகம்

பாதி மட்டுமே சொல்வதும்
மீதி நெஞ்சிலே என்பதும்
புரியுதே புரியுதே காரணம்

நேரங்கள் தீருதே வேகங்கள் கூடுதே
பூவே உன் கண்ணுக்குள்ளே பூமிப்பந்து சுத்துதே

கண்ணோரம் காதல் வந்தல் கண்ணீரும் தித்திப்பாகும்
வேரொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும்
என்னோடு நீயும் வந்தால் எல்லாமே கையில் சேரும்
வேரொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும்

ஹே என்னானதோ ஏதானதோ
இல்லாமல் போசே தூக்கம்
கண்ணே உன்னை காணாமல் நான் இல்லை
ஓஹோ ஹோ ஹோ

என் மீதிலே உன் வாசனை
எப்போதும் வீசப்பார்க்கிறேன்
அன்பே உன்னை சேராமல் வாழ்வில்லை ஓஹோ ஹோ

நீ என்னை காண்பதே வானவில் போன்றதே
தூரத்தில் உன்னைக்கண்டால் தூரல் நெஞ்சில் சிந்துதே

கண்ணோரம் காதல் வந்தல் கண்ணீரும் தித்திப்பாகும்
வேரொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும்
என்னோடு நீயும் வந்தால் எல்லாமே கையில் சேரும்
வேரொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s