எந்திரன் – காதல் அணுக்கள்

Posted: August 10, 2010 in Uncategorized

படம் : எந்திரன்
பாடல் : காதல் அணுக்கள்
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : விஜய் பிரகாஷ், ஷ்ரேயா கௌஷல்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

காதல் அணுக்கள்
உடம்பில் எத்தனை
நியூட்ரான் எலெக்ட்ரான் – உன்
நீல கண்ணில் மொத்தம் எத்தனை

உன்னை நினைத்தால்
திசுக்கள் தோறும் ஆசை சிந்தனை
அய்யோ

சனா சனா
ஒரே வினா

அழகின் மொத்தம் நீயா
நீ நியூட்டன் நியூட்டனின் விதியா
உந்தன் நேசம் நேசம் எதிர் வினையா
நீ ஆயிரம் விண்மீன் திரட்டிய புன்னகையா
அழகின் மொத்தம் நீயா ?

நீ முற்றும் அறிவியல் பித்தன்
ஆனால் முத்தம் கேட்பதில் ஜித்தன்
உன்னால் – தீ தோம் தோம்
தீ தோம் தோம்
தீ தோம் தோம்
மனதில் சத்தம்
தேன் தேன் இதழில் யுத்தம்
ரோஜா பூவில் ரத்தம்
தீ தோம் தோம்
மனதில் சத்தம்

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

பட்டாம் பூச்சி பட்டாம் பூச்சி
கால்களை கொண்டு தான் ருசி அறியும்
காதல் கொள்ளும் மனித பூச்சி
கண்களை கண்டு தான் ருசி அறியும்

ஓடுகிற தண்ணியில் தண்ணியில்
ஆக்சிஜன் மிக அதிகம்
பாடுகிற மனசுக்குள் மனசுக்குள்
ஆசைகள் மிக அதிகம்

ஆசையே வா வா
ஆயிரம் காதலை ஐந்தே
நொடியில் செய்வோம்
பெண்ணே வா வா வா

காதல்காரா
நேசம் வளர்க்க ஒரு
நேரம் ஒதுக்கு எந்தன்
நெஞ்சம் வீங்கி விட்டதே

காதல்காரி
உந்தன் இடையை போலே
எந்தன் பிழைப்பில் கூட
காதலின் நேரமும் இளைத்து விட்டதே

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

காதல் அணுக்கள்
உடம்பில் எத்தனை
நியூட்ரான் எலெக்ட்ரான் – உன்
கந்த கண்ணில் மொத்தம் எத்தனை

உன்னை நினைத்தால்
திசுக்கள் தோறும் ஆசை சிந்தனை
அன்பே

சனா சனா
ஒரே வினா

அழகின் மொத்தம் நீயா
நீ நியூட்டன் நியூட்டன் விதியா
உந்தன் நேசம் நேசம் எதிர் வினையா
நீ ஆயிரம் விண்மீன் திரட்டிய புன்னகையா
அழகின் மொத்தம் நீயா ?

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

ஹோ பேபி ஹோ பேபி
செந்தேனில் ஒஸ்ஸாபி
ஹோ பேபி ஹோ பேபி
மேகத்தில் பூத்த குலாபி

வா வா அன்பே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s