வம்சம் – என் நெஞ்சே

Posted: August 9, 2010 in Uncategorized

படம் : வம்சம்
பாடல் : என் நெஞ்சே
இசை : தாஜ்நூர்
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : ஆனந்து, பிரியதர்ஷினி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

என் நெஞ்சே என் நெஞ்சே என்னென்னமோ ஆகுதே
என் நெஞ்சு என் நெஞ்சு உன்னைதேடி ஓடுதே

ஆமாங்க ஆமாங்க என்னென்னமோ ஆகுதே
அங்குட்டும் இங்குட்டும் ஆச மொகம் தேடுதே ஹே…

எட்டுக்கண்ணு காலைமேல நேத்து
உனக்காக காத்திருந்தேன் பார்த்து
நாலு கோட்டை தேவர் என்னை பார்த்து
கேள்விக்கேட்க கடுங்கிப்போனேன் நேத்து

வாடா ….

என் நெஞ்சே என் நெஞ்சே என்னென்னமோ ஆகுதே
என் நெஞ்சு என் நெஞ்சு உன்னைதேடி ஓடுதே

ஆமாங்க ஆமாங்க என்னென்னமோ ஆகுதே
அங்குட்டும் இங்குட்டும் ஆச மொகம் தேடுதே ஹே…

விழித்து எழுந்தவுடன் தாய்முகம் பார்க்கும்
பழக்கம் மறந்துப்போசே
வெளிய திறந்தவுடன் உன் முகம்தானே
தெரிஞ்சு குழப்பமாச்சே

ஹே யாரோ பார்த்துப்பேசும் போதும்
நீயே வந்து போற
ஹும் மஞ்சப்பூசும் மின்னுக்கிட்ட
மாட்டிக்கிச்சி நார

அட கிறுக்கா ;

அடி கிறுக்கி

அட கண்ணு கண்ணு ஒண்ணா சேர்ந்து
பாலம் போடுதடா
கைகள் போடும் கோலம் இப்போ காலும் போடுதடா
என் நெஞ்சே என் நெஞ்சே ஆ ஆ
—-
என் நெஞ்சே என் நெஞ்சே என்னென்னமோ ஆகுதே
என் நெஞ்சு என் நெஞ்சு உன்னைதேடி ஓடுதே

ஆமாங்க ஆமாங்க என்னென்னமோ ஆகுதே
அங்குட்டும் இங்குட்டும் ஆச மொகம் தேடுதே ஹே…
—-
ஆத்துக்குள்ள அல்லிப்பூவு பூக்க
அந்த பூவ அத்தை மகன் பார்க்க
அவ பார்க்க அவன் பார்க்க
அவ பார்க்க அவன் பார்க்க
அங்க யாரும் இல்லையே கேட்க

கிழக்கு வழக்கு என திசை தெரியாம
கிறுக்கு புடிச்சிப்போச்சி
எடக்கு மடக்கு என பேசுரப்பேச்சு
எதுக்கு மௌனமாச்சு

ஏ காலை மாலை மூணு வேளை
மூலக்கெட்டும் போச்சின்னா
காப்பிதூளில் கொழம்பு வச்சி கேவலமா ஆச்சி

அடி கிறுக்கி ;
அட கிறுக்கா

ஊருக்குள்ள காதல் எல்லாம் குரையில் நடக்குமடி
நம்ம காதல் மட்டும்தானே மேலே மெதக்குதடி

என் நெஞ்சே என் நெஞ்சே என்னென்னமோ ஆகுதே
என் நெஞ்சு என் நெஞ்சு உன்னைதேடி ஓடுதே

ஆமாங்க ஆமாங்க என்னென்னமோ ஆகுதே
அங்குட்டும் இங்குட்டும் ஆச மொகம் தேடுதே ஹே…

என் நெஞ்சே என் நெஞ்சே
ஆமாங்க ஆமாங்க
என் நெஞ்சே என் நெஞ்சே
ஆமாங்க ஆமாங்க
என் நெஞ்சே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s