மதராஸப்பட்டினம் – மேகமே ஓ மேகமே

Posted: August 9, 2010 in Uncategorized

படம் : மதராஸப்பட்டினம்
பாடல் : மேகமே ஓ மேகமே
இசை : ஜி.வி.பிரகாஷ்
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன், நாசர், விக்ரம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மேகமே ஓ மேகமே
உன் மழைய கொஞ்சம்
தூவாதே
மாலையில்
அந்தி மாலையில்
உன்ன
மறுபடி அழைப்போம்
போகாதே

மேகமே ஓ மேகமே
உன் மழைய கொஞ்சம்
தூவாதே
மாலையில்
அந்தி மாலையில்
உன்ன
மறுபடி அழைப்போம்
போகாதே

பக்கிங்க்ஹாம் கால்வாயில்
தண்ணீர்தான் நம் கோயில்
அன்னாளும் வெளுத்து கட்டி வாழ்வோம்

அட ஹோய்யா
தள்ளி போய்யா
வெய்யில் போகும் முன்னே வேலைய செய்வோம் வாயா

மேகமே ஓ மேகமே
உன் மழைய கொஞ்சம்
தூவாதே ஹே ஹே ஹே
மாலையில்
அந்தி மாலையில்
உன்ன
மறுபடி அழைப்போம்
போகாதே ஹே ஹே ஹே

சூரியன் உதிக்கும் போது
சாயம் போட போவோம்
சட்டுனு மழைதுளி வந்த
நாங்க தாயம் ஆடத்தான் போவோம்

வாடா வாடா வாடா வாடா
ஒரு தாயம்
ஆறு
வாடா வாடா வாடா
ஒரே ஒரு தாயம்
ஈராறு
வாடா வாடா வாடா
ஓரே ஒரு புள்ளி
சே

ஆஹா நொண்டி கழுத மேல
நூறு மூட்ட போல
வாழ்க்கை வருத்தும் போது
நாங்க வானம் தேடித்தான் போவோம்

சலவைக்காரன் வாழ்க்கை கூட சாமிய போலத்தான்
உங்களோட பாவ மூட்ட சுமப்போம்

அழுக்கோட வாழ்ந்தாலும்
நெஞ்சில்தான் அழுக்கில்ல
ஆகாயம் போல மனசும் வெள்ள

அட ஹோயா
தள்ளி போய்யா
வெய்யில் போகும் முன்னே வேலைய செய்வோம் வாயா
வா வாயா

கையில காசு இல்ல
மனசுல வேஷம் இல்ல
பொய்யில வாழ்க்க இல்ல
அதனால் கஷ்டம் நஷ்டம்தான் இல்ல

ஹல்லோ சார் துரை
உன் சட்ட கரை
என் கிட்ட வர
உட்டேன் பார் அரை

பள்ளிக்கூடம் பக்கம்
மழைக்கும் ஒதுங்குனதில்ல

அனுபவ பாடம் படிச்சோம்
அதனால் வாழ்வில் தோல்வி இல்லை

ஒரு மா காணி மா காணி
ஒரு மா காணி மா காணி
இரு மா காணி அரைக்கா
இரு மா காணி அரைக்கா
மும் மா காணி முன்னாணி
மும் மா காணி முன்னாணி
நா மா காணி கா
நா மா காணி கா

எம்டன் போட்ட குண்ட போல
வறுமை சில நேரம்
பதுங்கி பாஞ்சு
அடிக்கும் போதும் பயம் இல்ல

தல சாஞ்சு போனாலும்
தன்மானம் சாயாது
மண்ணோட ஈரம் போலே வாழ்வோம்
அட போய்யா
தள்ளி போய்யா
வெய்யில் போகும் முன்னே வேலை செய்வோம் வாயா
வா வாயா.. ஆஹா… ஆஹா ஆஹா ஹோ ஹோ ஹோ….
தீம் தனனக்க… தக்க தீம் தக்க….

மேகமே ஓ மேகமே
உன் மழையில் கொஞ்சம்
நனைவோமே
மாலையில்
அந்தி மாலையில்
எங்க மனச உனக்கு தந்தோமே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s