மதராஸப்பட்டினம் – பூக்கள் பூக்கும்

Posted: August 9, 2010 in Uncategorized

படம் : மதராஸப்பட்டினம்
பாடல் : பூக்கள் பூக்கும்
இசை : ஜி.வி.பிரகாஷ்
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : ஜி.வி.பிரகாஷ், ஆந்தரே, ஹரணி, ரூப்குமார் ரத்தோர்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

பூக்கள் பூக்கும் தருணம்
ஆருயிரே
பார்த்த தாரும் இல்லயே

புலரும் காலை பொழுதை
முழு மதியும்
பிரிந்து போவதில்லயே

நேற்றுவரை நேரம் போகவில்லயே
உனது அருகே நேரம் போதவில்லயே

எதுவும் பேசவில்லயே
இன்று ஏனோ
எதுவும் தோன்றவில்லயே
இது எதுவோ…

இரவும் விடியவில்லயே
அது விடிந்தால்
பகலும் முடியவில்லயே
பூந்தளிரே …ஓ…..

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

வார்த்தை தேவை இல்லை
வாழும் காலம் வரை
பாவை பார்வை மொழி பேசுமே

நேற்று தேவை இல்லை
நாளை தேவை இல்லை
இன்று இந்த நொடி போதுமே

வேரின்றி விதை இன்றி
விண் தூவும் மழை இன்றி
இது என்ன இவன் தோட்டம்
பூ பூக்குதே

வாள் இன்றி போர் இன்றி
வலிக்கின்ற யுத்தம் இன்றி
இது என்ன இவனுக்குள்
எனை வெல்லுதே

இதயம் முழுதும் இருக்கும்
இந்த தயக்கம்
எங்கு கொண்டு நிறுத்தும்

இதை அரிய
எங்கு கிடைக்கும் விளக்கம்
அது கிடைத்தால்
சொல்ல வேண்டும் எனக்கும்

பூந்தளிரே…

====

ohho where would I be
without this joy inside of me
it makes me want to come alive
it makes me want to fly
into the sky…
ohho where would I be
if I didn’t have you next to me
ohho where would I be
ohho where…
ohho where…

====

ஆஹா நீ நௌ நீ
நீ நௌ நீ
நீ நீ நூ நீ ந ந

நீ நௌ நீ
நீ நௌ நீ
நீ நீ நூ நீ ந ந

நீ நௌ நீ
நீ நௌ நீ
நீ நீ நூ நீ ந ந

நீ நௌ நீ
நீ நௌ நீ
நீ ந நூ
ஆஹா….

எந்த மேகம் இது
எந்தன் வாசல் வந்து
எங்கும் ஈரமழை தூவுதே

என்ன உறவு இது
எதுவும் புரியவில்லை
என்ற போதும் இது நீளுதே

யார் என்று அரியாமல்
பேர்கூட தெரியாமல்
இவனோடு ஒரு சொந்தம் உருவானதே

ஏன் என்று கேட்காமல்
தடுத்தாலும் நிற்காமல்
இவன் போகும் வழி எங்கும்
மனம் போகுதே

பாதை முடிந்த பிறகும்
இந்த உலகில்
பயணம் முடிவதில்லயே

காற்றில் பறந்தே
பறவை மறைந்த பிறகும்
இலை தொடங்கும்
நடனம் முடிவதில்லயே
இது எதுவோ…

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

பூக்கள் பூக்கும் தருணம்
ஆதவனை
பார்த்த தாரும் இல்லயே
புலரும் காலை பொழுதை
முழு மதியும்
பிரிந்து போவதில்லயே

நேற்றுவரை நேரம் போகவில்லயே
உனது அருகே நேரம் போதவில்லயே

எதுவும் பேசவில்லயே
இன்று ஏனோ
எதுவும் தோன்றவில்லயே
என்ன புதுமை…

இரவும் விடியவில்லயே
அது விடிந்தால்
பகலும் முடியவில்லயே
இது எதுவோ…

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந தோம் த ந ந
தா ந ந நௌ நா நா

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s