காதல் சொல்ல வந்தேன் – சாமி வருகுது காதல்

Posted: August 9, 2010 in Uncategorized

படம் : காதல் சொல்ல வந்தேன்
பாடல் : சாமி வருகுது காதல்
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : சிதம்பரம் சிவக்குமார் பூசாரி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

சாமி வருகுது காதல் சாமி வருகுது
நான் கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது

சாமி வருகுது காதல் சாமி வருகுது
நீ கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது

ஆடிவருகுது அழகா ஆடி வருகுது

ஆடிவருகுது அழகா ஆடி வருகுது

ஏ நெஞ்சிக்குள்ள அவள் குத்த ஓடி வருகுது

சாமி வருகுதுது காதல் சாமி வருகுது
நீ கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது

மஞ்சள் நிற ஆடை கட்டி ஓடி வருகுது
லைட்டு மஞ்சள் நிற ஆடை கட்டி ஓடி வருகுது

லைட்டு மஞ்சள் நிற ஆடை கட்டி ஓடி வருகுது

ஏ மத்தவனை விட்டு எனை நாடி வருகுது

ஏ மத்தவனை விட்டு உன்னை நாடி வருகுது

கொஞ்சி கொஞ்சி என்னை இப்போ சுத்தி வருகுது

கொஞ்சி கொஞ்சி உன்னை இப்போ சுத்தி வருகுது

குங்குமத்த வைக்க ஒரு நெத்தி வருகுது
நான் குங்குமத்த வைக்க ஒரு நெத்தி வருகுது

சாமி வருகுது காதல் சாமி வருகுது
நீ கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது
—-
உள் நெஞ்சில் உண்டியலாய் ஆட வருகுது

உள் நெஞ்சில் உண்டியலாய் ஆட வருகுது

அட உன் நடைய சில்லரையாய் போட வருகுது

அட உன் நடைய சில்லரையாய் போட வருகுது

கண்ணு ரெண்டும் காவடியை தூக்கிவருகுது

கண்ணு ரெண்டும் காவடியை தூக்கிவருகுது

போன ஜென்ம புண்ணியத்தில் பாக்கி வருகுது
ஏன் போன ஜென்ம புண்ணியத்தில் பாக்கி வருகுது

சாமி வருகுது காதல் சாமி வருகுது
நீ கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது

காதலுக்கு கைகொடுக்க பாதம் வருகுது

ஆம் காதலுக்கு கைகொடுக்க பாதம் வருகுது

நான் கூழு ஊத்தி கொண்டாட காலம் வருகுது

நீ கூழு ஊதி கொண்டாட காலம் வருகுது

தேரு வருகுது தங்க தேரு வருகுது

தேரு வருகுது தங்க தேரு வருகுது

தேரு மேல தேவரெல்லாம் ஏறி வருகுது
அந்த தேரு மேல தேவரெல்லாம் ஏறி வருகுது

ஜோதி வருகுது காதல் ஜோதி வருகுது

அவள் என்னோட பாதியின்னு சேதி வருகுது

ஜோதி வருகுது காதல் ஜோதி வருகுது

அவள் என்னோட பாதியின்னு சேதி வருகுது

சாமி வருகுது காதல் சாமி வருகுது
நான் கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது

நான் கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது
நான் கேட்காத வரமெல்லாம் கொடுக்க வருகுது

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s