காதல் சொல்ல வந்தேன் – ஒரு வானவில்லின்

Posted: August 9, 2010 in Uncategorized

படம் : காதல் சொல்ல வந்தேன்
பாடல் : ஒரு வானவில்லின்
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : உதித் நாராயணன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஒரு வானவில்லின் பக்கத்திலே வாழ்ந்து பார்க்கிறேன் நானே
என் வாசல் மட்டும் நனைக்கும் மழையை பார்க்கிறேனே
என்னை சொட்ட சொட்ட நனைய வைத்தாயே
நெஞ்சை கிட்ட தட்ட கரைய வைத்தாயே
அவள் அழகெனும் நதியில் விழுகிற
இலையாய் என்னை உருமாற்றினாய்
காதல் கரை ஏற்றினாய்

ஒரு வானவில்லின் பக்கத்திலே
வாழ்ந்து பார்க்கிறேன் நானே
என் வாசல் மட்டும் நனைக்கும்
மழையை பார்க்கிறேனே

நேற்றுவரையில் நான் காற்று வீசினால்
நின்று ரசித்ததே இல்லை
விரல்கள் கோர்க்கையில் விருப்பம் கொடுத்திடும்
நெருப்பில் எரிந்ததே இல்லை
தொட்டுப்பேசினால் என்னவோ ஆகிறேன்
உன்னைவிட்டு பிரிகையில் கொஞ்சமாய் சாகிறேன்
மிதக்கிறேன் பறக்கிறேன்
மேகதை பிடிக்கிறேன்
அருகிலே சந்தியா யோகத்தில் குதிக்கிறேன்
இதுப்போதும் பெண்ணே இதுப்போதும்

ஒரு வானவில்லின் பக்கத்திலே வாழ்ந்து பார்க்கிறேன் நானே
என் வாசல் மட்டும் நனைக்கும் மழையை பார்க்கிறேனே

இதுப்போதும் பெண்ணே இதுப்போதும்
இதுப்போதும் பெண்ணே இதுப்போதும்

எங்க நடக்கிறேன் எதற்கு சிரிக்கிறேன்
வயதை மறக்கிறேன் நானே
குடைகள் இருந்துமே மழையில் நனைவது
காதல் வந்தப்பின் தானே
தந்தை அருகிலே இதுவரை தூங்கினேன்
தன்னந்தனிமையை இன்று நான் விரும்பினேன்
இது என்ன இளமையில் நடந்திடும் மோதலா
இதயத்தில் கொதிக்கிற காய்ச்சலே காதலா
இதுப்போதும் பெண்ணே இதுப்போதும்

ஒரு வானவில்லின் பக்கத்திலே வாழ்ந்து பார்க்கிறேன் நானே
என் வாசல் மட்டும் நனைக்கும் மழையை பார்க்கிறேனே
என்னை சொட்ட சொட்ட நனைய வைத்தாயே
நெஞ்சை கிட்ட தட்ட கரைய வைத்தாயே
அவள் அழகெனும் நதியில் விழுகிற
இலையாய் என்னை உருமாற்றினாய்
காதல் கரை ஏற்றினாய்
என்னை உருமாற்றினாய்
காதல் கரை ஏற்றினாய்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s