காதல் சொல்ல வந்தேன் – என்ன என்ன என்ன ஆகிறேன்

Posted: August 9, 2010 in Uncategorized

படம் : காதல் சொல்ல வந்தேன்
பாடல் : என்ன என்ன என்ன ஆகிறேன்
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : விஜய் யேசுதாஸ்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

என்ன என்ன என்ன ஆகிறேன்
மெல்ல மெல்ல விண்ணில் போகிறேன்
தொட்டு பிடித்திடும் தூரத்தில் பறக்கிறேன்
நிலவை பிடிக்கிறேன்

காதல் சிலை ஒன்று நெஞ்சம் செய்தே
கண்ணை திறந்திடும் நேரம் வந்ததே
கத்தும் கடல் அலை அமைதியானதே
வெட்டவெளியினில் காதல் நீந்துதே

என்ன என்ன என்ன ஆகிறேன்
மெல்ல மெல்ல விண்ணில் போகிறேன்
—-
பார்வையில் உந்தன் யோசனை
புரிந்து சேவை யாவும் செய்வேன்
உயிருக்குள் ஒரு நூலினை கோர்த்து
உன்னை அங்கு நெய்வேன்
மண்ணில் ஏது சுகம்
பெண்ணே உந்தன் முகம்
உன்னிடத்தில் என்ன கேட்கிறேன்
உன் காதல் போதுமே
என் ஜென்மம் தீருமே

காதல் சிலை ஒன்று நெஞ்சம் செய்தே
கண்ணை திறந்திடும் நேரம் வந்ததே
கத்தும் கடல் அலை அமைதியானதே
வெட்டவெளியினில் காதல் நீந்துதே

என்ன என்ன என்ன ஆகிறேன்
மெல்ல மெல்ல விண்ணில் போகிறேன்

விதை என அன்று விழுந்தது
வளர்ந்து விருசமாகும் நேரம்
கனவென கண்ணில் இருந்தது
கரைந்து காதலாக மாறும்
எதை விரும்பினேன்
அதை அடைகிறேன்
உன்னிடத்தில் என்ன கேட்கிறேன்
செத்தாலும் உன் மடி தந்தாலே நிம்மதி
—-
காதல் சிலை ஒன்று நெஞ்சம் செய்தே
கண்ணை திறந்திடும் நேரம் வந்ததே
கத்தும் கடல் அலை அமைதியானதே
வெட்டவெளியினில் காதல் நீந்துதே

என்ன என்ன என்ன ஆகிறேன்
மெல்ல மெல்ல விண்ணில் போகிறேன்
தொட்டு பிடித்திடும் தூரத்தில் பறக்கிறேன்
நிலவை பிடிக்கிறேன்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s