ராவணன் – கள்வரே கள்வரே

Posted: August 6, 2010 in Uncategorized

படம் : ராவணன்
பாடல் : கள்வரே கள்வரே
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஷ்ரேயா கௌஷல்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

கள்வரே கள்வரே,
கள்வரே கள்வரே
கண் பூகும் கள்வரே

கைக்கொண்டு பாரீரோ
கண் கொண்டு சேரீரோ
கலை சொல்லி தாரீரோ

உம்மை என்னி உம்மை என்னி
ஊமை கண்கள் தூங்காது
தலைவா என் தலைவா
அகம் அறிவீரோ
அருள் புரிவீரோ

வாரந்தோறும் அழகின் பாரம் கூடும் கூடும்
குறையாது உறவே என் உறவே
உடை களைவீரோ
உடல் அணிவீரோ

என் ஆசை என் ஆசை நானா சொல்வேன்
என் ஆசை என் ஆசை நானா சொல்வேன்
என் ஆசை நீயே சொன்னால்
கண்ணாலே ஆமாம் என்பேனே

எங்கெங்கே உதடும் போகும்
அங்கங்கே உயிரும் போகும்
அன்பாளா ஆளசொல்வேனே

வலிமிகு இடங்கள் வலிமிகா இடங்கள்
தமிழுக்கு தெரிகின்றதே
வலிமிகு இடங்கள் வலிமிகா இடங்கள்
தங்களுக்கு தெரிகின்றதா
—-
கள்வரே கள்வரே,
கள்வரே கள்வரே
கண் பூகும் கள்வரே

கைக்கொண்டு பாரீரோ
கண் கொண்டு சேரீரோ
கலை சொல்லி தாரீரோ

கள்வரே கள்வரே,
கள்வரே கள்வரே
கண் பூகும் கள்வரே

கைக்கொண்டு பாரீரோ
கண் கொண்டு சேரீரோ
கலை சொல்லி தாரீரோ

கலை சொல்லி தாரீரோ

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s