பூ – ஆவாரம் பூ

Posted: August 6, 2010 in Uncategorized

படம் : பூ
பாடல் : ஆவாரம் பூ
இசை : எஸ்.எஸ்.குமரன்
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : சின்மாயி
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஆவாரம் பூ
அன்னாளில் இருந்தே
யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்தி பகல்
மழை வெய்யில் சுமந்தே
உனக்காக பூத்திருக்கு

சொந்த வேரோடு
தான் கொண்ட
காதலினை
அது சொல்லாமல்
போனாலும் புரியாதா

ஆவாரம் பூ
அன்னாளில் இருந்தே
யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்தி பகல்
மழை வெய்யில் சுமந்தே
உனக்காக பூத்திருக்கு

காற்றில் ஆடி
தினந்தோறும்
உனது திசையை
தொடருதுடா

குழந்தை கால
ஞாபகத்தில்
இதழ்கள் விரித்தே
கிடக்குதடா

நெடுனாள் அந்த நெருக்கம்
நினைத்தே அது கிடக்கும்

சறகுகள் சத்தம் போடும்
தினம் சூழ்நிலை யுத்தம் போடும்
அதன் வார்த்தை அல்ல மௌனமாகும்

சொந்த வேரோடு
தான் கொண்ட
காதலினை
அது சொல்லாமல்
போனாலும் புரியாதா

ஆவாரம் பூ
அன்னாளில் இருந்தே
யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்தி பகல்
மழை வெய்யில் சுமந்தே
உனக்காக பூத்திருக்கு

ம்…

ஆயுள் முழுதும்
தவம் கிடந்தே
ஒற்றை காலில்
நிற்குதடா

மாலை ஆகி
தவழ்ந்திடவே
உனது மார்பை
கேட்குதடா

பனியில் அது கிடக்கும்
நீயும் பார்த்தால் உயிர் பிழைக்கும்

வண்ணங்கள் எல்லாம் நீ தான்
அதன் வாசங்கள் எல்லாம் நீ தான்
நீ விட்டு சென்றால் பட்டுப் போகும்

சொந்த வேரோடு
தான் கொண்ட
காதலினை
அது சொல்லாமல்
போனாலும் புரியாதா

ஆவாரம் பூ
அன்னாளில் இருந்தே
யாருக்கு காத்திருக்கு
அந்தி பகல்
மழை வெய்யில் சுமந்தே..

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s