நாடோடிகள் – சம்போ சிவ சம்போ

Posted: August 6, 2010 in Uncategorized

படம் : நாடோடிகள்
பாடல் : சம்போ சிவ சம்போ
இசை : சுந்தர்.சி.பாபு
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : ஷங்கர் மஹாதேவன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
உறங்கும் மிருகம் எழுந்துவிடட்டும்
தொடங்கும் கலகம் குனிந்துவிடட்டும்
பதுங்கும் நரிகள் மடிந்துவிடட்டும்
தோள்கள் திமிரட்டும்
துடிக்கும் இதயம் கொழுந்துவிடட்டும்
தெறிக்கும் திசைகள் நொருங்கிவிடட்டும்
வெடிக்கும் பகைமை மறைந்துவிடட்டும்
நட்பே ஜெயிக்கட்டும்

சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ

நீயென்ன நானும் என்ன
பேதங்கள் தேவையில்லை
எல்லோரும் உறவே என்றால்
சோகங்கள் ஏதும் இல்லை
சிரிக்கின்ற நேரம் மட்டும்
நட்பென்றுத் தேங்கிடாதே
அழுகின்ற நேரம்கூட நட்புண்டு நீங்கிடாதே
தோல்வியே என்றும் இல்லை……
துனிந்த பின்பு பயமே இல்லை…..
வெற்றியே….

உறங்கும் மிருகம் எழுந்துவிடட்டும்
தொடங்கும் கலகம் குனிந்துவிடட்டும்
பதுங்கும் நரிகள் மடிந்துவிடட்டும்
தோள்கள் திமிரட்டும்
துடிக்கும் இதயம் கொழுந்துவிடட்டும்
தெறிக்கும் திசைகள் நொருங்கிவிடட்டும்
வெடிக்கும் பகைமை மறைந்துவிடட்டும்
நட்பே ஜெயிக்கட்டும்

சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ

ஓ…..

ஏக்கங்கள் தீரும் மட்டும் வாழ்வதா வாழ்க்கையாகும்
ஆசைக்கி வாழும் வாழ்க்கை ஆற்றிடைக் கோலமாகும்
பொய் வேடம் வாழ்வதில்லை
மண்ணோடு வீழும் வீழும்
நட்பாலே ஊரும் உலகும்
என்னாலும் வாழும் வாழும்
சாஸ்திரம் நட்புக்கில்லை….
ஆஸ்திரம் நட்புக்குண்டு…. காட்டவே…

சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ

சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ

எரியும் விழிகள் உறங்குவதென்ன
தெரியும் திசைகள் பொசும்புவதென்ன
முடியும் துயரம் திமிருவதென்ன
நெஞ்சில் அனல் என்ன
மறையும் பொழுது திரும்புவதென்ன
மனதை பயமும் நெருங்குவதென்ன
இனியும் இனியும் தயங்குவதென்ன
சொல் சொல் பதிலென்ன

சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ

சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ
சம்போ சிவ சம்போ சிவசிவ சம்போ

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s