குங்கும பூவும் கொஞ்சும் புறாவும் – கடலோரம் ஒரு ஊரு

Posted: August 6, 2010 in Uncategorized

படம் : குங்கும பூவும் கொஞ்சும் புறாவும்
பாடல் : கடலோரம் ஒரு ஊரு
இசை : யுவன் ஷங்கர் ராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பி.சரண்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

கடலோரம் ஒரு ஊரு
ஒரு ஊரில் ஒரு தோப்பு
ஒரு தோப்பில் ஒரு பூவு
ஒரு பூவில் ஒரு வண்டு
முதல் முதல் வண்டொன்று
தீண்டியதும்
விரல் பட்ட பூ வேர்த்ததோ
தொட தொட மோகங்கள்
தூண்டியதும்
சுட சுட தேன் வார்த்ததோ
மெதுவா மெதுவா அனுசரி
இதமா பதமா அனுபவி
எது என் விருப்பம் கொடு கொடு
இருக்கும் நாணம் விடு விடு

கண்ணங்களை காட்டு
கை எழுது போட்டிட வேண்டும்
ஈர உதடுகளால்
பல்லு படும் லேசா
கேலி பேச்சு கேட்டிட நேரும்
ஊரு உறவுகளால்

பாட்டன் பூட்டன் செஞ்ச தவறு இது
யாரு நம்ம இங்கு தடுக்குறது
ஓசை கேட்காமல் முத்தம் வைக்கவோ?

இருந்தும் எதற்கு எடையிலே
இருக்க நீயும் இடையிலே
இடை தான் எனக்கோர் நூலகம்
வழங்கும் கவிதை வாசகம்

ஓ பள்ளிகூட சினேகம்
பள்ளியறை பாய் வரை போகும்
யோகம் நமக்கிருக்கு
கட்டுக்களை பொட்டு
நட்டு வச்ச வேலிகள் தாண்டி
காதல் ஜெயிச்சிருக்கு

புள்ளி வைக்க இந்த பூமி உண்டு
கோலம் போட அந்த சாமி உண்டு
இங்கே நீ இன்றி நானும் இல்லையே

காத்தா இருக்க மூச்சுல
மொழியாய் இருக்க பேச்சுல
துணியா இருப்பேன் இடையிலே
துணையா இருப்பேன் நடையிலே

கடலோரம் ஒரு ஊரு
ஒரு ஊரில் ஒரு தோப்பு
ஒரு தோப்பில் ஒரு பூவு
ஒரு பூவில் ஒரு வண்டு
முதல் முதல் வண்டொன்று
தீண்டியதும்
விரல் பட்ட பூ வேர்த்ததோ
தொட தொட மோகங்கள்
தூண்டியதும்
சுட சுட தேன் வார்த்ததோ
மெதுவா மெதுவா அனுசரி
இதமா பதமா அனுபவி
எது என் விருப்பம் கொடு கொடு
இருக்கும் நாணம் விடு விடு

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s