சிங்கம் – என் இதயம் இதுவரை

Posted: August 5, 2010 in Uncategorized

படம் : சிங்கம்
பாடல் : என் இதயம் இதுவரை
இசை : தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
பாடலாசிரியர்: நா.முத்துகுமார்
பாடியவர்கள் : சுசித்ரா, திப்பு
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

என் இதயம் இதுவரை துடித்ததில்லை
இப்போ துடிக்கிறதே
என் மனசு இதுவரை பறந்ததில்லை
இப்போ பறக்கிறதே
இது எதனால் எதனால் தெரியவில்லை
அதனால் பிடிக்கிறதே ஹே
இது சுகமா வலியா புரியவில்லை
கொஞ்சம் சுகமும் கொஞ்சம் வலியும்
சேர்ந்து துரத்துறதே

என் இதயம் இதுவரை துடித்ததில்லை
இப்போ துடிக்கிறதே
என் மனசு இதுவரை பறந்ததில்லை
இப்போ பறக்கிறதே ஹே
—-
கூட்டத்திலே நின்றாலும் உன்னையே தேடும் கண்கள்
ஒற்றையாய் போனாலும் உன்னுடன் நடக்குது கால்கள்
அச்சமே இல்லாத பேச்சிலே மயங்குது நெஞ்சம்
மிச்சமே இல்லாமல் உன்னிடம் வந்தேன் தஞ்சம்

தாவணி மோதியே சாயுதே தேரடி
ரெண்டடி நாலடி நூறு அடி இழுதாய்

என் இதயம்

இதயம் இதயம் இதயம் இதயம் இதயம்
—-
என் இதயம் இதுவரை துடித்ததில்லை
இப்போ துடிக்கிறதே
என் மனசு இதுவரை பறந்ததில்லை
இப்போ பறக்கிறதே
—-
உன்னிடம் எப்போதும் உரிமையாய் பழகிட வேண்டும் (பழகிட வேண்டும் )
வைரமே ஆனாலும் தினம் தினம் தொலைத்திட தூண்டும்
இதுவரை என் நெஞ்சில் இல்லவே இல்லை பயங்கள் ஹா
இரண்டு நாள் பார்த்தேனே விரட்டுதே உந்தன் குணங்கள் ஹே

இத்தனை நாட்களாய் படுத்ததும் உறங்கினேன்
இரண்டு நாள் கனவிலே உன்னைக்கண்டு விழிதேன்
—-

என் இதயம் என் இதயம்

என் இதயம் இதுவரை துடித்ததில்லை
இப்போ துடிக்கிறதே
என் மனசு இதுவரை பறந்ததில்லை
இப்போ பறக்கிறதே

பறக்கிறதே பறக்கிறதே பறக்கிறதே பறக்கிறதே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s