களவாணி – பெஞ்ச மழை

Posted: August 5, 2010 in Uncategorized

படம் : களவாணி
பாடல் : பெஞ்ச மழை
இசை : எஸ்.எஸ்.குமரன்
பாடலாசிரியர்:
பாடியவர்கள் : தேவேந்திரன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மாடி மாடி ஒன்னு, மத்தாப்பு ரெண்டு
சோளப்பொரி மூனு, சோப் கட்டை நாலு
ஹை கோர்ட் அஞ்சு அவரக்க பிஞ்சு
தொட்டில்ல புள்ள தொடாத ராசாவுக்கு ஒரு பூ

பெஞ்ச மழை காஞ்ச நேரம்
பேச்சு துணைக்கு ஆளும் வேணும்
பெஞ்ச மழை காஞ்ச நேரம்
பேச்சு துணைக்கு ஆளும் வேணும்
காயும் வெண்ணி தண்ணி போல
மனசும் கெடந்து கொதிக்கும்
நீ மரத்த தொட்டு பேசாதடி
அதுக்கும் காய்ச்சல் அடிக்கும்
உதட்டோரம் மச்சம் பார்க்க
ஒத்தையடி பாதை போட்டேன்
உன் கண்ணை பார்த்த பிறகு
கள்ளுக்கடை மறந்துப்புட்டேன்
யே ராணி என்னை நெனைச்சிக்கோ
அடி யேன் ராணி என்னை நெனைச்சிக்கோ
வரப்ப வெட்டி நெலத்தை சேர்க்கும்
உங்கப்பன் மேலும் மதிப்பு வைச்சேன்
போரடிச்சி வித்த காசில்
உனக்கு நானும் ரவிக்கை தைச்சேன்
யே ராணி எல்லாம் உனக்குதான்
யே ராணி எல்லாம் உனக்குதான்

பெஞ்ச மழை காஞ்ச நேரம்
பேச்சு துணைக்கு ஆளும் வேணும்
காயும் வெண்ணி தண்ணி போல
மனசும் கெடந்து கொதிக்கும்
நீ மரத்த தொட்டு பேசாதடி
அதுக்கும் காய்ச்சல் அடிக்கும்

அதுக்கும் காய்ச்சல் அடிக்கும்
அதுக்கும் காய்ச்சல் அடிக்கும்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s