களவாணி – ஊரடங்கும் சாமத்துல…

Posted: August 5, 2010 in Uncategorized

படம் : களவாணி
பாடல் : ஊரடங்கும் சாமத்துல…
இசை : எஸ்.எஸ்.குமரன்
பாடலாசிரியர்:
பாடியவர்கள் : செந்தில்வேலன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஊரடங்கும் சாமத்துல…
நான்…
ஒருத்தி மட்டும் முழிச்சிருந்தேன்
ஊர்க்கோடி ஓரத்தில உன் நெனப்புல படுத்திருந்தேன்
காத்தடிச்சி சலசலக்கும் ஓலையெல்லாம் உன் சிரிப்பில்
புரண்டு படுத்தாலும் பாவி மகன் உன் நெனப்பு
பாவி மகன் உன் நெனப்பு

ஊரடங்கும் சாமத்துல…
நான்…

வெல்லியில தீப்பெட்டியாம்
மச்சானுக்கு வெதவெதமா பீடிக்கட்டாம்
வாங்கிதர ஆச வச்சேன்
காச சுள்ளிவித்து சேர்த்துவச்சேன்
சம்புகனார் கோயிலுக்கு சூடம் கொளுத்திவச்சேன்
போரவங்க வாரவங்க
பேச்சையெல்லாம் கேட்டு வச்சேன்
நான் பேச்சையெல்லாம் கேட்டு வச்சேன்
ஒரு பாக்கு போட்டாலே
உள் நாக்கு செவந்திடுமே
ஒரு பாக்கு போட்டாலே
உள் நாக்கு செவந்திடுமே
உம்மேல ஏக்கம் வந்து ஏன் தூக்கமெல்லாம்
போச்சு மச்சான்
உம்மேல ஏக்கம் வந்து ஏன் தூக்கமெல்லாம்
போச்சு மச்சான்

ஊரடங்கும் சாமத்துல…
நான்…

கழனி சேதுக்குள்ள கலையெடுத்து நிக்கையில
உன் சொத்தப்பல்லை போல ஒரு
சோழிய நான் கண்டெடுத்தேன்
கண்டெடுத்த சோழிக்கண்டு கலங்கி நிக்கையில
கலை எடுத்து பிந்துதுன்னு பண்ணையாரு பேசினாரே
கலை எடுத்து பிந்துதுன்னு பண்ணையாரு பேசினாரே
கருவேலம் முள்ளெடுத்து கள்ளிசெடியிலெல்லாம்
உம்பேரு எம்பேர ஒரு சேர எழுதினோமே
ஊருணி கரையோரம் உட்கார்ந்து பேசினோமே
ஊருக்காரன் தலையக்கண்டு ஓடி நாம ஒழிஞ்சோமே
ஊருக்காரன் தலையக்கண்டு ஓடி நாம ஒழிஞ்சோமே
ஊரு என்ன சொன்னாலும்
யாரு வந்து தடுத்தாலும்
உன்னையே சேருவேன்னு துண்டுப்போட்டு தாண்டுனியே
அந்த வார்தையில நானிருக்கேன்
வாக்கப்பட காத்திருக்கேன்
வார்தையில நானிருக்கேன்
வாக்கப்பட காத்திருக்கேன்

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s