விரும்புகிறேன் – விரும்புகிறேன்

Posted: July 29, 2010 in தீனா
Tags:

படம் : விரும்புகிறேன்
பாடல் : விரும்புகிறேன்
இசை : தேவா
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : உன்னி மேனன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

கடைகண் பார்வை தன்னை கன்னியர் தம்
காட்டிவிட்டால்
மண்ணில் குமரருக்கு மாமலையும் ஒர் கடுகாம்

ஒத்த பார்வை பாத்த உடம்பில சக்தி ஏறுது ஆத்தா
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)
பார்வை பட்ட இடத்தில் புதுசா ரத்தம் ஊறுது ஆத்தா
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)
முன்னாலே வந்தாயே கண்ணாலே ஜெயிச்சிபுட்டேன்
மின்னலாய் போனாயே இதயத்தை தொலைச்சி புட்டேன்
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

வா வா என்று நான் கேட போதும்
வந்தேன் என்று நீ தாவவில்லை
வானம் தாண்ட சிறகுள்ள போதும்
நாணம் தாண்டி வெளியேரவில்லை
ஆகாயினாலடி (விரும்புகிறேன்)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

அரும்பு மலரும் வசந்த காலம்
ஆசை மலரும் கார்காலம்
அன்பு மலரும் ஆறு காலம்
ஒரு கண்ணில் இரு கண்ணில்
உலவ கண்டதால் (விரும்புகிறேன்)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

(முன்னாலே வந்தாயே கண்ணாலே ஜெயிச்சிபுட்டேன்
மின்னலாய் போனாயே இதயத்தை தொலைச்சி புட்டேன்)

அசர வைக்கும் உசரமும் நீயில்லை
அதிர்ச்சி தரும் குள்ளமும் நீயில்லை
வசதி பட்ட உசரம் என்பதனால்
அடி ரதியே (விரும்புகிறேன்)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

இரைகள் வேறு இருவருக்கும்
கூடுகள் வேறு இருவருக்கும்
பறக்கும் திசை மட்டும் ஒன்றாய்
இருப்பதனாலே…(விரும்புகிறேன்)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

(முன்னாலே வந்தாயே கண்ணாலே ஜெயிச்சிபுட்டேன்
மின்னலாய் போனாயே இதயத்தை தொலைச்சி புட்டேன்)

பெண்களை கண்டு மனம் துடித்ததில்லையே
காதல் வரும் என்று நினைத்த தில்லையே
உன்னை கண்டதும் என் கருத்து மாறியதால் (விரும்புகிறேன்)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

நகர்தின…

(விரும்புகிறேன்)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

ஒத்த பார்வை பாத்த உடம்பில சக்தி ஏறுது ஆத்தா
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)
பார்வை பட்ட இடத்தில் புதுசா ரத்தம் ஊறுது ஆத்தா
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)
முன்னாலே வந்தாயே கண்ணாலே ஜெயிச்சிபுட்டேன்
மின்னலாய் போனாயே இதயத்தை தொலைச்சி புட்டேன்
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)
(தொடு தொடு ஹாயோ தொடு தொடு)

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s