விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் – உன்னக்கென

Posted: July 29, 2010 in சிற்பி, தீனா
Tags: , ,

படம் : விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்
பாடல் : உன்னக்கென
இசை : சிற்பி
பாடலாசிரியர்: பா.விஜய்
பாடியவர்கள் : சுஜாதா, எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

உன்னக்கென உன்னக்கென
பிறந்தேனே
உயிரென உணர்வெனே
கலந்தேனே

உன்னக்கென உன்னக்கென
பிறந்தேனே
உயிரென உணர்வெனே
கலந்தேனே
இதயத்தை இதயத்தை
இழந்தேனே
இமைகளில் கனவுகள்
சுமந்தேனே

உன்னக்கென உன்னக்கென
பிறந்தேனே
உயிரென உணர்வெனே
கலந்தேனே

திருவிழா போல காதல்தான்
அதில் நீயும் நானும் தொலைவோமா
தினசரி செய்தி தாள்களில்
நம்மை தேடும் செய்தி தருவோமா
ச்ரிராம ஜெயத்தை போல் உனது பேரை
தினம் எழுதி பார்க்கிறேன்,
கிளி ஒன்றை வாங்கி உன் பேரை கூறி
தினம் சொல்ல கேட்கிரேன்
அடி ஒரு கோடி கொலுசில் உன் கொலுசின் ஒசை
உயிர் வரை கேட்கிறதே

உன்னக்கென உன்னக்கென
பிறந்தேனே
உயிரென உணர்வெனே
கலந்தேனே
இதயத்தை இதயத்தை
இழந்தேனே
இமைகளில் கனவுகள்
சுமந்தேனே

கடலாக நீயும் மாறினால்
அதில் முழ்கி முழ்கி அலையாவேன்
நெருப்பாக நீயும் மாறினால்
அதில் சாம்பாலாகும் வரம் கேட்பேன்
அரிதாரம் பூசும் ஒரு வானவில்லை
பரிசாக கேட்கிறேன்
அகல் தீபமாகி ஆகாய நிலவை
உறவோடு பார்க்கிறேன்
அடி பொய் என்றபோது உன்னோடு பேசும்
கனவுகள் வேண்டுகிறேன்

உன்னக்கென உன்னக்கென
பிறந்தேனே
உயிரென உணர்வென
கலந்தேனே
இதயத்தை இதயத்தை
இழந்தேனே
இமைகளில் கனவுகள்
சுமந்தேனே

உன்னக்கென உன்னக்கென
பிறந்தேனே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s