வானம் வசப்படும் – உயிரே உயிரே

Posted: July 29, 2010 in Uncategorized

படம் : வானம் வசப்படும்
பாடல் : உயிரே உயிரே
இசை : மகேஷ்
பாடலாசிரியர்: ஜெயந்திரா
பாடியவர்கள் : கங்கா, ஹரிஹரன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

உயிரே உயிரே, முதலாம் உயிரே
என்னில் வந்து எப்போது கலந்திடுவாய்
சுவாசம் தந்த காற்றே உயிர் எங்கே உள்ளது
உயிரில் உருவம் இல்லை விஞ்ஞானம் சொன்னது
உருவம் உள்ளதே, ஒரு பெயரும் உள்ளதே
எண்ணும் போதெல்லாம், அது எதிரில் வந்ததே
உயிரே உயிரே, முதலாம் உயிரே
என்னில் வந்து எப்போது கலந்திடுவாய்
சுவாசம் தந்த காற்றே உயிர் எங்கே உள்ளது
உயிரில் உருவம் இல்லை விஞ்ஞானம் சொன்னது

ஒரு முறை என் கையில், உறங்கிட நீ வந்தாய்
உலகமே என் பையில் அடங்கிடுதே

ஆ..மறுமுறை என் தாயின் கருவரைகுள்ளே நான்
இருப்பது போல் எண்ணம் வருகிறதே

ஒளி இன்றியே

கண்ணில் கண்ணா

கதை பேசலாம் அன்பே

உறங்காமலே

நானும் நீயும்

இமை மூடலாம் அன்பே

உயிரே உயிரே, முதலாம் உயிரே
என்னில் வந்து எப்போது கலந்திடுவாய்

நடந்திடும் பாதைகள் நெருப்பென ஆனாலும்
இறுதியில் உன் வாசல் அடைந்திடுவேன்

ஆ..எழுதுக்கள் எல்லாமே
மறந்திட நேர்ந்தாலும்
அடிக்கடி உன் பேரை எழுதிடுவேன்

பிரிவில்லையே

ஆனால் ஏனோ

இரண்டாகினோம் அன்பே

தடையில்லையே

ஆனால் ஏனோ

தினம் ஏங்கினோம் அன்பே

உயிரே உயிரே, முதலாம் உயிரே
என்னில் வந்து எப்போது கலந்திடுவாய்
சுவாசம் தந்த காற்றே உயிர் எங்கே உள்ளது
உயிரில் உருவம் இல்லை விஞ்ஞானம் சொன்னது
உருவம் உள்ளதே, ஒரு பெயரும் உள்ளதே
எண்ணும் போதெல்லாம், அது எதிரில் வந்ததே
உயிரே உயிரே, முதலாம் உயிரே
என்னில் வந்து எப்போது கலந்திடுவாய்
சுவாசம் தந்த காற்றே உயிர் எங்கே உள்ளது
உயிரில் உருவம் இல்லை விஞ்ஞானம் சொன்னது

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s