வானமே எல்லை – நீ ஆண்டவனா

Posted: July 29, 2010 in Uncategorized
Tags:

படம் : வானமே எல்லை
பாடல் : நீ ஆண்டவனா
இசை : மரகத மணி
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : சித்ரா, எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நீ ஆண்டவனா தாய் தந்தை தான் உனக்கில்லயே
கண்ணா நான் உன் ஜாதி தான் உறவென்பதே எனக்கில்லையே
கண்ணீர் என்ன கண்ணா அட நானும் மாமனே
மண்ணில் வந்ததாலே நீ மண்ணின் மைந்தனே

தாய் பாஷை அரியாத புது இந்தியன்
நீ என்றல் பொய்யில்லையே
தன் ஜாதி சொல்லாமல் நீ வாழ்கிறாய்
உன் போலே ஊரில்லையே
இதழோரம் ஆயிரம் சிறு பூக்கள் பூக்கிறாய்
ஒரு கண்ணால் பார்க்கிறாய்
ஒதுக்கீடு கேட்கிறாய்
தாலாட்டிட மொழியுண்டு வளர்வாய் பிறையே
பாலூட்டிட வழி இல்லை அதுதான் குறையே
உந்தன் சோகம் சொன்னால் ஏக்கம் போய்விடும்
எங்கள் சோகம் சொன்னால் உன் தூக்கம் போய்விடும்

நீ ஆண்டவனா தாய் தந்தை தான் உனக்கில்லயே
கண்ணா நான் உன் ஜாதி தான் உறவென்பதே எனக்கில்லையே

கண்ணீர் என்ன கண்ணா அட நானும் மாமனே

மண்ணில் வந்ததாலே நீ மண்ணின் மைந்தனே

ஆரோ ஆரோ ஆரோ ஆரீராரோ
ஆரோ ஆரோ ஆரோ ஆரீராரோ

கலைகின்ற மேகங்கள் சபை கூட்டியே
வான் வெளியை தாலாட்டுதே
கரைகின்ற பிறை ஐந்து கை வீசியே
சூரியனை தாலாட்டுதே
முடியாத யாத்திரை முடிகின்ற வேளையில்
முத்தங்கள் தந்து நீ முள் ஆனாய் சேலையில்
நீ என்பது எம் வாழ்வில் வரவா செலவா
முள் என்பது ரோஜாவில் உறவா பகையா
காலம் செய்த கோலம் நீ இங்கே வந்தது
கண்ணீரோடு வந்து கண்ணீர் சேர்ந்தது

நீ ஆண்டவனா தாய் தந்தை தான் உனக்கில்லயே
கண்ணா நான் உன் ஜாதி தான் உறவென்பதே எனக்கில்லையே

கண்ணீர் என்ன கண்ணா அட நானும் மாமனே

மண்ணில் வந்ததாலே நீ மண்ணின் மைந்தனே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s