டைம் – காதல் நீதானா

Posted: July 28, 2010 in Uncategorized

படம் : டைம்
பாடல் : காதல் நீதானா
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: பழனி பாரதி
பாடியவர்கள் : சுஜாதா, உன்னி கிருஷ்ணன்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா ?
தெரிந்ததே உன் முகம் மறந்ததே என் முகம்
வழிந்ததே சந்தனம் நனைந்ததே கும்குமம்
என் வானமும் என் பூமியும் உன்னிடம்

காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா ?
நெஞ்சம் அது ஒன்றுதான் அங்கும் இங்கும் உள்ளது
உனக்கதை தருகிறேன் உயிர் என சுமந்திரு
என் வானமும் என் பூமியும் உன்னிடம்

காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா ?

எந்தன் குரல் கேட்டால் என்ன தோன்றுது உன்னக்கென்ன தோன்றுது ?

நேரில் பார்க்க சொல்லி என்னை தூண்டுது அது என்னை தீண்டுது

கேட்காத குயிலின் ஓசை கேட்குதே உன் வார்த்தையில்

நாம் பேசும் பொய்யும் கவிதை ஆகுதே நம் காதலில்

காலண்டரில் தேதிகளை என்னுகின்றேன் நாளும்

தூரத்திலே கேட்கின்றதே நாதஸ்வரம்

காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா ?

நெஞ்சம் அது ஒன்றுதான் அங்கும் இங்கும் உள்ளது
உனக்கதை தருகிறேன் உயிர் என சுமந்திரு

என் வானமும் என் பூமியும் உன்னிடம்

காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா ?

என்ன கனவு கண்டாய்

நீ வந்தாய் முத்தம் தந்தாய்

பதிலுக்கென்ன தந்தாய்

போ போ போ சொல்ல மாட்டேன் போ

கனவில் நீ செய்த குறும்பை நேரிலே நான் செய்யவா ?

கனவின் முத்தங்கள் காயவில்லையே அதை சொல்லவா ?

பார்க்காமலே கேட்காமலே போகின்றதே காலம்

சொர்க்கத்திலே சேர்கின்றதே உன் ஞாபகம்

காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா ?

நெஞ்சம் அது ஒன்றுதான் அங்கும் இங்கும் உள்ளது
உனக்கதை தருகிறேன் உயிர் என சுமந்திரு

என் வானமும் என் பூமியும் உன்னிடம்

காதல் நீதானா காதல் நீதானா
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா ?

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s