தெனாலி – என்ன சொல்லி

Posted: July 26, 2010 in Uncategorized
Tags:

படம் : தெனாலி
பாடல் : என்ன சொல்லி
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: பா.விஜய்
பாடியவர்கள் : சதனா ஷர்கம், எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல
காதல் என்னை கையால் தள்ள

என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல
காதல் என்னை கையால் தள்ள
இதயம் தான் சரிந்ததே, உன்னிடம் மெல்ல
சுவாசமே..சுவாசமே..

ஜன்னல் காற்றாகி வா
ஜரிகை பூவாகி வா
மின்னல் மழையாகி வா
உயிரின் மூச்சாகி வா

ஜன்னல் காற்றாகி வா
ஜரிகை பூவாகி வா
மின்னல் மழையாகி வா
உயிரின் மூச்சாகி வா

சுவாசமே..சுவாசமே..
சுவாசமே..சுவாசமே..
என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல
காதல் என்னை கையால் தள்ள

என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல
காதல் என்னை கையால் தள்ள
இதயம் தான் சரிந்ததே, உன்னிடம் மெல்ல

வாசமே..வாசமே..
வாசமே..வாசமே..
என்ன சொல்லி என்ன சொல்ல
கண்கள் ரெண்டில் கண்கள் செல்ல
சிறகுகள் முளைக்குதே மனசுக்குள் மெல்ல

ஜன்னல் காற்றாகி வா
ஜரிகை பூவாகி வா
மின்னல் மழையாகி வா
உயிரின் மூச்சாகி வா

இடது கண்ணாலே அகிம்சைகள் செய்தாய்
வலது கண்ணாலே வன்முறை செய்தாய்

இடது கண்ணாலே அகிம்சைகள் செய்தாய்
வலது கண்ணாலே வன்முறை செய்தாய்

ஆறறிவோடு உயிரது கொண்டேன்
ஏழாம் அறிவாக காதல் வர கண்டேன்

இயற்கை கோளாரில் இயங்கிய என்னை
செயற்கை கோளாக உன்னை சுற்ற வைத்தாய்

அனு சக்தி பார்வையில் உயிர் சக்தி தந்தாய்
அனு சக்தி பார்வையில் உயிர் சக்தி தந்தாய்

சுவாசமே சுவாசமே

இசை தட்டு போல இருந்த என் நெஞ்சை
பறக்கும் தாட்டாக பறந்திட செய்தாய்

நதிகள் இல்லாத அரபு தேசம் நான்
நைல் நதியாக எனக்குள்ளே வந்தாய்

நிலவு இல்லாத புதன் கிரகம் நானே
முழு நிலாவாக என்னுடன் சேர்ந்தாய்

கிழக்காக நீ கிடைத்தாய்
விடுந்து விட்டேனே


வாசமே..வாசமே..
என்ன சொல்லி
என்ன சொல்லி என்ன சொல்ல
காதல் என்னை கையால் தள்ள

ஜன்னல் காற்றாகி வா
ஜரிகை பூவாகி வா
மின்னல் மழையாகி வா
உயிரின் மூச்சாகி வா

ஜன்னல் காற்றாகி வா
ஜரிகை பூவாகி வா
மின்னல் மழையாகி வா
உயிரின் மூச்சாகி வா

ஜன்னல் காற்றாகி வா (சுவாசமே..)
ஜரிகை பூவாகி வா (சுவாசமே..)
மின்னல் மழையாகி வா
உயிரின் மூச்சாகி வா
வாசமே..

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s