தாஜ் மஹால் – சொட்டச் சொட்ட

Posted: July 26, 2010 in Uncategorized

படம் : தாஜ் மஹால்
பாடல் : சொட்டச் சொட்ட
இசை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள் : ஸ்ரீநிவாஸ், சுஜாதா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஆடி நீ எங்கே…அடி நீ எங்கே…
அடி நீ எங்கே…அடி நீ எங்கே…அடி நீ எங்கே

சொட்டச் சொட்ட நனையுது தாஜ் மகாலு குடையொன்னு குடையொன்னு தா
கிளியே
விட்டுவிட்டுத் துடிக்குது என் நெஞ்சு வெக்கம் விட்டு வெக்கம் விட்டு வா
வெளியே

அடி நீ எங்கே…நீ எங்கே…
நீ எங்கே நீ எங்கே பூ வைத்தே பூ எங்கே
மழைத் தண்ணி உசிரக் கரைக்குதே
உசிர் உள்ள ஒருத்திக்கு தாஜ் மகாலக் கட்டிக் கொடுத்தவனும்
நாந்தான்டீ

அடியே நீ எங்கே எங்கே நீ எங்கே கண்ணீரில மழையும் கரிக்குதே
அடியே நீ எங்கே எங்கே நீ எங்கே கண்ணீரில மழையும் கரிக்குதே

சொட்டச் சொட்ட நனையுது தாஜ் மகாலு குடையொன்னு குடையொன்னு தா
கிளியே

விட்டுவிட்டுத் துடிக்குது என் நெஞ்சு வெக்கம் விட்டு வெக்கம் விட்டு வா
வெளியே

அடி நீ எங்கே…நீ எங்கே…நீ எங்கே

உனக்காக பரிசு ஒன்று கொண்டேன் எதற்காக நீ விலகி நின்றாய்
நான் மழையல்லவே ஏன் ஒதுங்கி நின்றாய்

உனக்காக பரிசு ஒன்று கொண்டேன் எதற்காக நீ விலகி நின்றாய்
நான் மழையல்லவே ஏன் ஒதுங்கி நின்றாய்

எனைக்கண்டு சென்ற கனவே உயிரைத் துண்டு செய்த மலரே
வந்து மழையிலாடு மயிலே மயிலே
உன் நாணம் என்ன கண்ணே மேகம் அட்சதை போடும்போது
தலையை நீட்ட வேண்டும் கண்ணே கண்ணே
நீருக்கும் நமக்கும் ஒரு தேவபந்தம் அன்பே உருவானது
நீருக்குள் முகம் பார்த்த ஜோடி ஒன்றை மீண்டும் மழை சேர்த்தது

சொட்டச் சொட்ட நனையுது தாஜ் மகாலு குடையொன்னு குடையொன்னு தா
கிளியே

விட்டுவிட்டுத் துடிக்குது என் நெஞ்சு வெக்கம் விட்டு வெக்கம் விட்டு வா
வெளியே

அடி நீ எங்கே…நீ எங்கே…
நீ எங்கே நீ எங்கே பூ வைத்தே பூ எங்கே
மழைத் தண்ணி உசிரக் கரைக்குதே
உசிர் உள்ள ஒருத்திக்கு தாஜ் மகாலக் கட்டிக் கொடுத்தவனும்
நாந்தான்டீ

அடியே நீ எங்கே எங்கே நீ எங்கே கண்ணீரில மழையும் கரிக்குதே

அடியே நீ எங்கே எங்கே நீ எங்கே கண்ணீரில மழையும் கரிக்குதே

அடியே நீ எங்கே எங்கே நீ எங்கே கண்ணீரில மழையும் கரிக்குதே

நீ எங்கே…நீ எங்கே…நீ எங்கே…
நீ எங்கே…நீ எங்கே…நீ எங்கே…
நீ எங்கே…நீ எங்கே…நீ எங்கே…

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s