சிவப்பதிகாரம் – சித்திரையில்

Posted: July 26, 2010 in யுகபாரதி
Tags:

படம் : சிவப்பதிகாரம்
பாடல் : சித்திரையில்
இசை : வித்யாஷாகர்
பாடலாசிரியர்: யுகபாரதி
பாடியவர்கள் : சுவர்ணலதா, கார்த்திக், மலையம்மா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

அப்படியோ
ஆணழகன்
என்ன ஆள வந்த
பேரழகன்
செப்பு கல்லு
சீரழகன்
சின்ன செம்பவழ
வாயழகன்
இப்படியோ
தேரழகன்
இல்ல இன்னும் சொல்லும்
ஊரழகன்
அப்பறம் நான்
என்ன சொல்ல
என்ன கட்டிக்கிட்டான்
கட்டழகன்

சித்திரையில் என்ன வரும்
வெயில் சிந்துவதால்
வெக்க வரும்
நித்திரையில் என்ன வரும்
கெட்ட சொப்பனங்கள்
முட்ட வரும்
கண்ணான கண்ணுக்குள்ளே
காதல் வந்தால்
உண்மையில் என்ன வரும்
தேசங்கள் அத்தனையும்
வென்று விட்ட
தித்திப்பு நெஞ்சில் வரும்

சித்திரையில் என்ன வரும்
வெயில் சிந்துவதால்
வெக்க வரும்
நித்திரையில் என்ன வரும்
கெட்ட சொப்பனங்கள்
முட்ட வரும்

பாவி பையலால
இப்போ நானும் படும் பாடு என்ன

ஆவி புக போல
தொட்டிடாம இவ போவதென்னா

கண்ணுக்கு காவலா
சொப்பனத்த போடுறா
கன்னத்துக்கு பௌடர
முத்தங்களை பூசரா

நூல போல சீலை
பெத்த தாய போல காளை
யாரு போல காதல்
சொல்ல யாருமே இல்ல

சித்திரையில் என்ன வரும்

வெயில் சிந்துவதால்
வெக்க வரும்

நித்திரையில் என்ன வரும்

கெட்ட சொப்பனங்கள்
முட்ட வரும்

கேணி கயிராக
உங்க பார்வ
என்ன மேலிழுக்க

கூனி முதுகாக
செல்ல வார்த்த
வந்து கீழிழுக்க

மா விளக்கு போல நீ
மனசயும் கொளுத்துர
நாவிடுக்கு ஓராமா
நாணத்த பதுக்குற

யாரும் எரச்சிடாத
ஒரு ஊத்து போல தேங்கி
ஆகி போச்சு வாரம்
இவ கண்ணு முழி தூங்கி

சித்திரையில் என்ன வரும்

வெயில் சிந்துவதால்
வெக்க வரும்

நித்திரையில் என்ன வரும்

கெட்ட சொப்பனங்கள்
முட்ட வரும்

கண்ணான கண்ணுக்குள்ளே
காதல் வந்தால்
உண்மையில் என்ன வரும்

தேசங்கள் அத்தனையும்
வென்று விட்ட
தித்திப்பு நெஞ்சில் வரும்

சித்திரையில் என்ன வரும்

வெயில் சிந்துவதால்
வெக்க வரும்
நித்திரையில் என்ன வரும்

கெட்ட சொப்பனங்கள்
முட்ட வரும்

=====
Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s