சம்திங் சம்திங் உனக்கும் எனக்கும் – உன் பார்வையில்

Posted: July 26, 2010 in Uncategorized

படம் : சம்திங் சம்திங் உனக்கும் எனக்கும்
பாடல் : உன் பார்வையில்
இசை : தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்
பாடலாசிரியர்: கபிலன்
பாடியவர்கள் : சுமங்கலி, கார்த்திக்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ம்ம்ம்…
உன் பார்வையில் பைத்தியம் ஆனேன்
உன் வார்தையில் வாக்கியம் ஆனேன்
உன் வெட்கத்தை வேடிக்கை பார்த்தேன்
மயங்கினேன்

ஒரு ஞாபக அலை என வந்து
ஏன் நெஞ்சினை நனைத்தவள் நீயே
ஏன் வாலிப திமிரை உன்னால்
மாற்றினேன்

பெண்ணாக இருந்தவள் உன்னை நான் இன்று காதலி செய்தேன்
உன்னோட அறிமுகத்தாலே நான் உன்னில் மறைமுகமானேன்
நரம்பெல்லாம் இசை மீட குதித்தேன் நானே

லல லை லை லே
லல லை லை லே
லல லை லை லைலே லைலே லைலே

உன் பார்வையில் பைத்தியம் ஆனேன்
உன் வார்தையில் வாக்கியம் ஆனேன்
உன் வெட்கத்தை வேடிக்கை பார்த்தேன்
மயங்கினேன்

எது இதுவோ எது இதுவோ
உன் மௌனம் சொல்கின்ற எழுத்தில்லா ஓசைகள் என்னேன்று நான் சொல்லுவேன்

இது அதுவோ ஹ்ம் இது அதுவோ ஹ்ம்
சொல்லாத சொல்லுக்கு இல்லாத வார்தைக்கு ஏதெதோ அர்த்தங்களே

பெண் தோழன் நான் ஆண் தோழி நீ நட்புக்குள் நம் காதல் வாழும்

ஆண் ஆசை நான் பெண் ஆசை நீ ஆசைகள் பேராசை தான்

லல லை லை லே
லல லை லை லே
லல லை லை லைலே லைலே லைலே

உன் பார்வையில் பைத்தியம் ஆனேன்
உன் வார்தையில் வாக்கியம் ஆனேன்
உன் வெட்கத்தை வேடிக்கை பார்த்தேன்
மயங்கினேன்

ஹா உனதருகே இருபதனால் இரவுக்கு தெரியாத பகலுக்கு
புரியாத
பொழுதொன்று நீ காட்டினாய்

இதயத்தில் நீ இருபதனால் நான் தூங்கும் நேரத்தில் என்னுள்ளே
தூங்காமல்
நெஞ்சுக்குள் வாயாடினாய்

கண்ணாடி நீ கடிகாரம் நான் உன்னுள்ளே ஓடிஓடி வாழ்வேன்

காதல் என்னும் கடிதாசி நீ என்றென்றும் அன்புடன் நான்

லல லை லை லே
லல லை லை லே
லல லை லை லைலே லைலே லைலே

உன் பார்வையில் பைத்தியம் ஆனேன்
உன் வார்தையில் வாக்கியம் ஆனேன்
உன் வெட்கத்தை வேடிக்கை பார்த்தேன்
மயங்கினேன்

ஒரு ஞாபக அலை என வந்து
ஏன் நெஞ்சினை நனைத்தவள் நானே
ஏன் வாலிப திமிரை உன்னால்
மாற்றினேன்

பெண்ணாக இருந்தவள் உன்னை நான் இன்று காதலி செய்தேன்

உன்னோட அறிமுகதாலே நான் உன்னில் மறைமுகமானேன்

நரம்பெல்லாம் இசை மீட குதித்தேன் நானே

லல லை லை லே
லல லை லை லே
லல லை லை லைலே லைலே லைலே

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s